Processos oberts


Procés selectiu per a la cobertura mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'arxiver/a

Presentació d'esmenes del 30/11/2020 al 14/12/2020  ambdós inclosos

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició lliure.

Titulació

 • Llicenciatura o grau en gestió documental i arxivística, comunicació, història, humanitats o d´altres que habilitin per a l´exercici de les funcions del lloc de treball, segons la normativa vigent.

Tipus de personal

 • Personal funcionari.

Observacions

 

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de caporal mitjançant promoció interna

Termini per  presentació de  sol.licituds de l'11 de juny al 9 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició mitjançant promoció interna

Titulació

 • Graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic/a de cicles formatius de grau mitjà o un altre d'equivalent.

Tipus de personal

 • Personal funcionari.

Observacions

 

Procés selectiu de cinc places d'agent de policia local

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició lliure.

Titulació

 • Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superi

Tipus de personal

 • Funcionari/ària

Observacions

AVIS IMPORTANT:

Prova Mèdica

Dia: 9/12/2020 

Horari: Matí (les hores assignades per a cada aspirant, es publicaran properament)

Lloc: PREVENCONTROL SA (Ronda Sant Pere, 19-21 7è 6a Barcelona)

 

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de peó/na especialista de neteja viària

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició
Titulació
 • Certificat d'escolaritat, o altre equivalent o superior
Tipus de personal
 • Personal laboral
Observacions
NOTA INFORMATIVA

IMPORTANT!!!!!

DATES DE LES PROVES

30 de juny  de 2020 convocatòria entrevista.

Hora: 9.00 hores

Lloc: Edifici de Can Robinat  (Camí de Mataró, 10) 08339 Vilassar de Dalt.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de peó/na del servei de neteja viària

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició

Titulació

 • Certificat d'escolaritat, o altre equivalent o superior

Tipus de personal

 • Personal laboral

Observacions

NOTA INFORMATIVA

IMPORTANT!!!!

DATES DE LES PROVES:

30 de juny de 2020,  convocatòria entrevista

Hora 9:00 

Lloc  Can Robinat (Camí de Mataró , 10 08339 Vilassar de Dalt).

Procés selectiu una plaça tècnic/a d'obra pública TOP

Sistema de selecció

 • Concurs-oposició lliure.

Titulació

 • Tècnic/a de Grau Mig, Enginyeria Tècnica d'Obra Pública, Arquitectura Tècnica, Enginyeria o titulació equivalent o superior

Tipus de personal

 • Personal funcionari de carrera

Observacions

NOTA INFORMATIVA:

Suspensió terminis processos selectius 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-01-2020 08:57