Procés selectiu de cinc places d'agent de policia local

Sistema de selecció

  • Concurs-oposició lliure.

Titulació

  • Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superi

Tipus de personal

  • Funcionari/ària

Observacions

AVIS IMPORTANT:

Prova Mèdica

Dia: 9/12/2020 

Horari: Matí (les hores assignades per a cada aspirant, es publicaran properament)

Lloc: PREVENCONTROL SA (Ronda Sant Pere, 19-21 7è 6a Barcelona)