Ple del mes d'abril de 2022

Caràcter: Ordinària

Data: 26 d'abril de 2022

Hora: 20:00 h.

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de la darrera acta ordinària de 31 de març de 2022.

2.- Aprovació del conveni de cessió dels fons digitalitzats de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà.

3.- Aprovació del 1r Pla Intern d'Igualtat 2022-2026.

4.- Substitució d’un vocal del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

5.- Donar compte dels Decrets dictats durant el mes de març.

6.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de la darrera acta ordinària de 31 de març de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació del conveni de cessió dels fons digitalitzats de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà.

S'aprova per unanimitat de tots els grups municipals renovar el conveni de cessió dels fons digitalitzats de l'arxiu patrimonial dels Marquesos de Santa Maria de Barberà. Un arxiu de gran potencial per a la recerca històrica de Vilassar i del conjunt del país.

3.- Aprovació del 1r Pla Intern d'Igualtat 2022-2026.

S'aprova el Pla Intern d'Igualtat 2022-2026 amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el PSC, i 3 abstencions de la CUP i el regidor no adscrit. Tot i això, la regidora d'Igualtat, Mireia Durany, s'ha compromés a reunir-se amb l'oposició per afegir-hi les esmenes que han proposat durant l'exposició del punt.

4.- Substitució d’un vocal del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

S'aprova el punt amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de l'abstenció del regidor no adscrit.

Sobrevingut: Aclarir els fets sobre l'espionatge a polítics independentistes per part del Govern espanyol.

El punt el presenta ARA Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit. S'aprova la moció amb 11 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit i 2 abstencions del PSC.

5.- Donar compte dels Decrets dictats durant el mes de març.

6.- Precs i preguntes.

 

Resum de ple

El Ple del mes d'abril s'ha celebrat dos dies abans del que estableix la periodicitat de les sessions perquè coincidia amb l'inici de la Festa Major dels Sants Màrtirs. Com ja és habitual, el primer punt de l'ordre del dia ha estat per aprovar l'acta de la sessió anterior. Tot seguit, s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals renovar el conveni de cessió dels fons digitalitzats de l'arxiu patrimonial dels Marquesos de Santa María de Barberà. Un arxiu de gran potencial per a la recerca històrica de Vilassar i del conjunt del país i que actualment es troba en una sala de consulta amb ordinadors a l’Arxiu municipal, que es denomina “Sala Arxiu dels Marquesos de Santa María de Barberà (AMSMB)”, on a través d’un programa específic poden ser visualitzades les imatges digitalitzades que formen part de la base de dades de les fitxes dels documents.

El Ple d'aquest mes també ha servit per aprovar el Pla Intern d'Igualtat 2022-2026. Un document que s’ha treballant transversalment amb la participació del consistori, representants sindicals de treballadors i treballadores i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla significant un pas més cap a la plena igualtat i equitat entre dones i homes i pretén dotar l’Ajuntament de Vilassar d’una eina i recursos per desenvolupar i establir com a prioritàries unes accions dirigides a promoure la aquesta igualtat en totes les àrees municipals. El Pla s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i el PSC, i 3 abstencions de la CUP i el regidor no adscrit. Tot i això, la regidora d'Igualtat, Mireia Durany, s'ha compromés a reunir-se amb l'oposició per afegir-hi les esmenes que han proposat durant l'exposició del punt.

El quart punt d'aquesta sessió ha estat de tràmit per substituir un vocal del Consell Rector del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt. El Consell va acordar proposar al Ple el nomenament de la Sra. Mercè Tricàs Preckler, membre del grup ÀGORA, com a vocal en substitució del Sr. Gonzalo Berger.

I abans d'acabar la sessió, s'inclou un punt sobrevingut presentat per ARA Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit per aclarir els fets sobre l'espionatge a polítics independentistes per part del Govern espanyol. El punt s'aprova amb 11 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit i 2 abstencions del PSC.

 

 

 

Vídeos

Sessió ordinària de ple de 26 d'abril de 2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2022 21:15