Tràmits

Ajuts individuals de sortides i colònies curs 2016-2017

Informació ajuts colonies

Què és i per a què serveix ?

Informació ajuts colonies

Fitxer: Nota_informativa.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 808,95 kB

Sol·licituds

Quins documents s'han de portar ?

Sol·licituds

Fitxer: SOL.LICITUDS_I_ANNEXES.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 359,78 kB

Pre-inscripció a l'escola bressol municipal

Què és i per a què serveix ?

Preinscripció i matriculació als centres públics per a l'educació preescolar, de 0 a 3 anys.

Qui ho pot demanar ?

Els pares o tutors dels alumnes que han d'entrar a preescolar i dels que volen o han de canviar de centre.

Quins documents s'han de portar ?

La documentació a presentar està establerta a la resolució del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Educació infantil de 0 a 3 anys

Quin cost té ?

Segons les ordenances municipals.

En quines dates es pot fer ?

Segons la resolució del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Consulteu la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Com i on es pot presentar ?

 • Personalment o per correu, a l'oficina d'atenció al ciutadà situada a la Plaça de la Vila, 2
 • Per Internet: consulteu el catàleg de tràmits i si no el trobeu feu servir la instància genèrica.

Quant temps triga la resposta ?

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Ajuts individuals Casal Estiu 2019

Què és i per a què serveix ?

L'objecte de la concessió d'aquest ajut, és ajudar a la inscripció i assistència a casals i/o colònies  durant el període de vacances escolars d'estiu 2019, dels nens/es en edat escolar de Vilassar de Dalt. Oferir la possibilitat a tots els menors de participar en activitats de lleure de qualitat durant les vacances escolars i evitar així, l'exclusió d'aquests en activitats de lleure infantil i juvenil.

Quins documents s'han de portar ?

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat i els annexos juntament amb la documentació referida que es relaciona a continuació:

Documentació general:

 • Full de sol·licitud, document dinformació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar i declaració jurada dingressos de la unitat familiar.
 • Llibre de família/ original i fotocòpia.
 • Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT  de tots els membres integrants de la unitat familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.

Documentació específica:

 • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució.
 • Original i fotocòpia del Certificat família acollidora.
 • Certificats dels corresponents justificants dingressos dels darrers 6 mesos: certificat INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.

En quines dates es pot fer ?

Del 27/04/2018 al 22/05/2018

Com i on es pot presentar ?

 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutada (OAC), situada a la Plaça de la Vila nº2 de Vilassar de Dalt, telèfon 93 753 98 00

L'horari d'atenció al públic és:
De dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h
Dijous tarda (octubre a maig) : de 16:30h a 19:00h
També es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-10-2020 15:04