Ple de desembre de 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 19 de desembre de 2013.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013.
2. Resolució de reclamacions contra les ordenances fiscals i aprovació definitiva.
3. Aprovació definitiva de l’Ordenança de la convivència ciutadana.
4. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
5. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret.
6. Aprovació definitiva del calendari festiu i comercial de l’exercici 2014 de Vilassar de Dalt.
7. Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues.
8. Aprovació del calendari de sessions per a 2014.
9. Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu.
10. Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l’acord d’inadminissió a tràmit del recus de reposició (Ple de 30 d’octubre de 2013) contra l’acord de Ple de de data 3 de setembre de 2013.
11. Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i materials municipals en actes de la Comissió de Festes.
12. Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat i si aquest ha de ser independent.
13. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució de reclamacions contra les ordenances fiscals i aprovació definitiva.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PP.

3. Aprovació definitiva de l’Ordenança de la convivència ciutadana.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups municipals.

4. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
S'aprova el punt amb els vots favorables de tots els regidors.

5. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret.
El punt s'aprova per unanimitat.

6. Aprovació definitiva del calendari festiu i comercial de l’exercici 2014 de Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció per consens.

7. Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues.
Es constitueix la Junta amb els vots a favor de tots els regidors.

8. Aprovació del calendari de sessions per a 2014.
S'aprova el calendari per unanimitat de tots els grups.

9. Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu.
La moció s'aprova per unanimitat.

10. Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l’acord d’inadminissió a tràmit del recus de reposició (Ple de 30 d’octubre de 2013) contra l’acord de Ple de de data 3 de setembre de 2013.
S'aprova el punt amb11 vots a favor (GEVD, CiU, OxV, ERC, PSC i PP) i 2 vots en contra (CEV).

11. Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i materials municipals en actes de la Comissió de Festes.
S'aprova el reglament amb els vots a favor de tots els grups.

12. Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat i si aquest ha de ser independent.
S'aprova la declaració amb 11 vots a favorde GEVD, CiU, OxV, CEV i ERC i 2 vots en contra del PSC i PP.

S'inclou una moció d'urgència referent a les obres de la nova Biblioteca de Can Manyer.
La moció s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC, 4 abstencions de CiU i PP i 2 vots en contra de CEV.

13. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Documents

Desembre

Fitxer: Acta_19_de_desmebre_2013.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 34
Mida: 280,9 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013.

2. Resolució de reclamacions contra les ordenances fiscals i aprovació definitiva.

3. Aprovació definitiva de l’Ordenança de la convivència ciutadana.

4. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.


5. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret.


6. Aprovació definitiva del calendari festiu i comercial de l’exercici 2014 de Vilassar de Dalt.


7. Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues.


8. Aprovació del calendari de sessions per a 2014.


9. Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu.


10. Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l’acord d’inadminissió a tràmit del recus de reposició (Ple de 30 d’octubre de 2013) contra l’acord de Ple de de data 3 de setembre de 2013.


11. Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i materials municipals en actes de la Comissió de Festes.


12. Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat i si aquest ha de ser independent.

S'inclou una moció d'urgència referent a les obres de la nova Biblioteca de Can Manyer.


13. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.


14. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:27