Ple del mes d'abril de 2013

Caràcter: ordinària.
Data: 25 d’abril de 2013.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Ordre del dia   
1. Verificació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions de l’acord de la CTU de Barcelona de 31 de gener de 2013.
2. Adjudicació del contracte d’arrendament d’un terreny de naturalesa urbana de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla.
3. Nomenament de vocals del Consell sectorial d’Urbanisme.
4. Aprovació del projecte d’inserció laboral i formativa per a joves “Anen per feina”.
5. Aprovació d’un conveni amb Càritas Diocessana relatiu al Banc dels aliments.
6. Adhesió a la Declaració de Lleida. Les ciutats i els pobles per l’educació ambiental.
7. Moció relativa a la reforma de l’administració local.
8. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 323, de 2 d'abril, de modificació de l’estructuració en àrees, atribucions i delegacions als membres de la Junta de Govern Local i als regidors delegats; i delegació de la Presidència de l’OAL del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
9. Moció de suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i defensa del servei públic dels mitjans de comunicació catalans.
10. Moció de CIU sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
11. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Verificació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions de l’acord de la CTU de Barcelona de 31 de gener de 2013.
S'aprova la moció amb 8 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i PP i 3 vots en contra de CiU. En el moment de la votació, els dos regidors de la CEV van abandonar la sala.

2. Adjudicació del contracte d’arrendament d’un terreny de naturalesa urbana de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla.
El punt s'aprova amb 8 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i PP, 2 abstencions de la CEV i 3 contra de CiU.

3. Nomenament de vocals del Consell sectorial d’Urbanisme.
Aprovat per unanimitat, el ple aprova el nomenament de 8 vocals del Consell sectorial d'Urbanisme.

4. Aprovació del projecte d’inserció laboral i formativa per a joves “Anen per feina”.
S'aprova el projecte per unanimitat de tots els grups.

5. Aprovació d’un conveni amb Càritas Diocessana relatiu al Banc dels aliments.
El conveni s'aprova per unanimitat.

6. Adhesió a la Declaració de Lleida. Les ciutats i els pobles per l’educació ambiental.
S'aprova la moció amb els vots a favor de tots els grups.

7. Moció relativa a la reforma de l’administració local.
S'aprova la moció de rebuig a l'avantprojecte de reforma de l'administració local que planteja el Govern Central amb 12 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV) i un en contra (PP).

8. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 323, de 2 d'abril, de modificació de l’estructuració en àrees, atribucions i delegacions als membres de la Junta de Govern Local i als regidors delegats; i delegació de la Presidència de l’OAL del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.

9. Moció de suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i defensa del servei públic dels mitjans de comunicació catalans.
El punt s'aprova amb 9 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i CEV i 4 en contra de CiU i PP.

10. Moció de CIU sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció amb 11 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, CiU i CEV), 1 abstenció (PSC) i 1 vot en contra PP.

11. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.

12. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Verificació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, per incorporar les prescripcions de l’acord de la CTU de Barcelona de 31 de gener de 2013.

2. Adjudicació del contracte d’arrendament d’un terreny de naturalesa urbana de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla.

3. Nomenament de vocals del Consell sectorial d’Urbanisme.

4. Aprovació del projecte d’inserció laboral i formativa per a joves “Anen per feina”.

5. Aprovació d’un conveni amb Càritas Diocessana relatiu al Banc dels aliments.

6. Adhesió a la Declaració de Lleida. Les ciutats i els pobles per l’educació ambiental.

7. Moció relativa a la reforma de l’administració local.

8. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 323, de 2 d'abril, de modificació de l’estructuració en àrees, atribucions i delegacions als membres de la Junta de Govern Local i als regidors delegats; i delegació de la Presidència de l’OAL del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.

9. Moció de suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i defensa del servei públic dels mitjans de comunicació catalans.

10. Moció de CIU sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

11. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.

12. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:41