Ple del mes de febrer 2024

Caràcter: Ordinària

Data: 29 de febrer 2024

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2024.

2.- Designació de membres de diferents consells i òrgans col·legiats.

3.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal.

4.- Moció de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària.

5.- Moción de apoyo al sector agricultor y ganadero.

6.- Moció per penjar l'estelada.

7.- Donar compte de l'expedient relatiu a la morositat i el període mitjà de pagament del quart trimestre de 2023.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de gener 2024.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2024.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Designació de membres de diferents consells i òrgans col·legiats.

El ple designa els membres de Consells i Òrgans col·legiats que restaven per nomenar. La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

3.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal.

El 21 de desembre de 2023 el Ple municipal va aprovar començar la redacció d’una nova Ordenança de venda no sedentària.

 L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposava d’una Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal anterior a l’any 2008. L’ordenança es va modificar l’any 2012 però tot i això, es va considerar necessari elaborar una nova ordenança actualitzada i que ajudi a ampliar el nombre de parades que hi ha al mercat setmanal per dinamitzar-lo.

Per això el ple va acordar constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció d’una proposta d’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal. La Comissió d’Estudi es va reunir l’11 de gener i va acordar elevar al Ple una proposta d’ordenança. El text de l’ordenança s’ha sotmès a consulta pública durant quinze dies hàbils i no s’ha presentat cap proposta de modificació o suggeriment sobre el seu contingut.

L'ordenança s'aprova inicialment per unanimitat de tots els grups.

4.- Moció de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària.

La CUP, Junts per Vilassar i ARA Vilassar presenten una moció de suport a a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària.

La moció vol expressar el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a les mobilitzacions de la pagesia, i, entre altres accions, instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a adoptar polítiques actives per revertir la crisi del sector agrari, polítiques de suport a la pagesia local, establir les línies de col·laboració amb les entitats del sector agrari, i exigir la revisió i, si és necessari, la modificació de les normatives; i promoure des de l'Ajuntament accions de suport al sector agrari local.

La moció s'aprova amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC) i un vot en contra (PP).

5.- Moción de apoyo al sector agricultor y ganadero.

El Partit Popular presenta una moció de suport al sector agrari. La moció proposa exigir un pla de xoc al govern amb 15 mesures com ara reivindicar el caràcter estratègic del sistema agroalimentari, reforçar la imatge d’Espanya com a país atractiu per la qualitat dels seus productes, garantir la producció d’aliments a Europa, exigir un informe d’impacte a l’economia rural relacionat amb qualsecol norma que s’aprovi, un pacte nacional de l’aigua o exigir la revisió de la llei de la cadena alimentària.

La moció no s'aprova amb 1 vot a favor (PP) i 12 vots en contra (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC).

6.- Moció per penjar l'estelada.

Moció presentada per Junts per Vilassar i CUP Vilassar que posa de manifest que les eleccions municipals de 2023 van donar una majoria independentista a Vilassar. Per això i d’acord amb els compromisos i acords amb l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) de Vilassar signats i assumits per a tots els partits independentistes que concorríen a les passades eleccions municipals, la moció demana que es pengi permanentment una estelada independentista al balcó de l’Ajuntament i que es faci el dia 23 d’abril del 2024 coincidint amb la diada de Sant Jordi i fins a assolir la independència.

S'aprova la moció amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC i PP).

7.- Donar compte de l'expedient relatiu a la morositat i el període mitjà de pagament del quart trimestre de 2023.

8.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de gener 2024.

Abans de precs i preguntes, es fa una declaració presentada per ARA, Junts i CUP de suport a Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per la causa oberta pel Tribunal Suprem per terrorisme.

S'aprova la declaració amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC i PP).

9.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

Després d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió plenària del mes de gener, el Ple va designar diversos membres de consells i òrgans col·legiats que encara restaven per nominar.

Al Ple del mes de febrer es va aprovar inicialment i per unanimitat la nova Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal.

 L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposava d’una Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal anterior a l’any 2008. L’ordenança es va modificar l’any 2012 però tot i això, es va considerar necessari elaborar una nova ordenança actualitzada i que ajudi a ampliar el nombre de parades que hi ha al mercat setmanal per dinamitzar-lo.

Per això el ple va acordar constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció d’una proposta d’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal. La Comissió d’Estudi es va reunir l’11 de gener i va acordar elevar al Ple una proposta d’ordenança. El text de l’ordenança s’ha sotmès a consulta pública durant quinze dies hàbils i no s’ha presentat cap proposta de modificació o suggeriment sobre el seu contingut.

En l’apartat de mocions, la CUP, Junts per Vilassar i ARA Vilassar van presentar una moció de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària. La moció vol expressar el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a les mobilitzacions de la pagesia, i, entre altres accions, insta al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a adoptar polítiques actives per revertir la crisi del sector agrari, polítiques de suport a la pagesia local, establir les línies de col·laboració amb les entitats del sector agrari, i exigir la revisió i, si és necessari, la modificació de les normatives; i promoure des de l'Ajuntament accions de suport al sector agrari local.

La moció es va aprovar amb 12 vots a favor d’ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i un vot en contra del PP.

En el mateix sentit, el Partit popular també va presentar una moció de suport al sector agrícola i ramader, que es va rebutjar amb 1 vot a favor (PP) i 12 vots en contra (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC).

Finalment, Junts per Vilassar i CUP Vilassar van presentar una moció per penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament que posa de manifest que les eleccions municipals de 2023 van donar una majoria independentista a Vilassar. Per això i d’acord amb els compromisos i acords amb l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) de Vilassar signats i assumits per a tots els partits independentistes que concorríen a les passades eleccions municipals, la moció demana que es pengi permanentment una estelada independentista al balcó de l’Ajuntament i que es faci el dia 23 d’abril del 2024 coincidint amb la diada de Sant Jordi i fins a assolir la independència. La moció es va aprovar amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC i PP).

Abans de passar al torn de precs i preguntes, es va fer una declaració presentada per ARA, Junts i CUP de suport a Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per la causa oberta pel Tribunal Suprem per terrorisme que es va aprovar amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i CUP) i 2 vots en contra (PSC i PP).

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-03-2024 11:36