Ple del mes de febrer de 2013

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 28 de febrer de 2013.
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2013.

2. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de gener de 2013.

3. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2012.

4. Assignar a la Comissió d'estudi per a la redacció de l'Ordenança de gestió de residus, neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars, la redacció d'una nova Ordenança de sorolls i la redacció de l'Ordenança dels usos recreatius

5. Aprovació de noves denominacions al nomenclàtor de carrers del municipi.

6. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.

7. Nomenament de vocals del Consell Rector de l'Organisme Autònom Local del Museu.

8. Suport a l'Ajuntament de Mataró en les gestions per l'afer de les participacions preferents.

9. Nomenament del representant del Grup Municipal de CIU a la Comissió Informativa Especial del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2013.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de gener de 2013.

3. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2012.

4. Assignar a la Comissió d'estudi per a la redacció de l'Ordenança de gestió de residus, neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars, la redacció d'una nova Ordenança de sorolls i la redacció de l'Ordenança dels usos recreatius.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

5. Aprovació de noves denominacions al nomenclàtor de carrers del municipi.
S'aprova la proposta per consens de tots els grups municipals.

6. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.
S'aprova la modificació dels estatuts Museu per unanimitat.

7. Nomenament de vocals del Consell Rector de l'Organisme Autònom Local del Museu.
Es nomena Pere Benito, Àngels Solà, Xavier Vilà, Salvador Grau i Marc Pons com a vocals del Consell Rector del Museu. S'aprova el nomenament per unanimitat de tots els grups. 

8. Suport a l'Ajuntament de Mataró en les gestions per l'afer de les participacions preferents.
La moció s'aprova per 12 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV i una abstenció de la regidora del PP. 

9. Nomenament del representant del Grup Municipal de CIU a la Comissió Informativa Especial del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal.
Es designa el regidor Francesc Solà com a representant de CiU a la Comissió Informativa Especial del POUM. S'aprova el nomenament per unanimitat. 

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2013.

2. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de gener de 2013.

3. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2012.

4. Assignar a la Comissió d'estudi per a la redacció de l'Ordenança de gestió de residus, neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars, la redacció d'una nova Ordenança de sorolls i la redacció de l'Ordenança dels usos recreatius.

5. Aprovació de noves denominacions al nomenclàtor de carrers del municipi.

6. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.

7. Nomenament de vocals del Consell Rector de l'Organisme Autònom Local del Museu.

8. Suport a l'Ajuntament de Mataró en les gestions per l'afer de les participacions preferents.

9. Nomenament del representant del Grup Municipal de CIU a la Comissió Informativa Especial del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

11. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:44