Ple del mes de gener 2009

Data del ple

29/01/2009

Ordre del dia

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2008.
2. Donar compte de la Resolució de la DGAL nomenant accidentalment al Sr. Sergi Grau Piniella, com a interventor d´aquest Ajuntament.
3. Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost 2009 i aprovar-lo definitivament.
4. Aprovar el conveni de col·laboració amb l´ADF. 
5. Aprovar la creació del Consell Municipal de Serveis Socials i el seu reglament.
6. Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de les Escoles d´Educació Infantil de Vilassar de Dalt.
7. Aprovar la creació d´un Grup de Treball per a la preparació i coordinació dels actes de l´any Guastavino.
8. Ratificar l´acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2009 sobre aprovació i sol·licitud dels projectes a financar amb el Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
9. Moció de Rebuig i Condemna als atacs d´Israel a Gaza.
10. Moció de Reafirmament en la postura d´aquest Ajuntament, envers la N-II i la C-32.
11. Moció Internalització del Dret a Decidir a tenir un Estat Propi Català.
12. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2008.
L'acta es va aprovar amb 12 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, PSC, PPC i regidor no adscrit i 1 vot en contra de la CEV.

2. Donar compte de la Resolució de la DGAL nomenant accidentalment al Sr. Sergi Grau Piniella, com a interventor d´aquest Ajuntament.

3. Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost 2009 i aprovar-lo definitivament.
El pressupost per l'exercici 2009 va quedar aprovat definitivament amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC i PSC, i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

4. Aprovar el conveni de col·laboració amb l´ADF.
Aquest conveni tindrà una vigència de tres anys i preveu la col·laboració de l'ADF en serveis de voluntariat que precisi el municipi. El conveni preveu una consignació pressupostària destinada a l'ADF i al Pla de prevenció d'Incendis.
La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

5. Aprovar la creació del Consell Municipal de Serveis Socials i el seu reglament.
Amb la creació d'aquest consell es pretén enriquir l'activitat municipal oferint una via de diàleg entre els representants de totes les associacions i entitats públiques i privades implicades en l'àmbit de benestar social al municipi.
El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

6. Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de les Escoles d´Educació Infantil de Vilassar de Dalt.
El Reglament va quedar aprovat inicialment amb els vots a favor de tots els grups.

7. Aprovar la creació d´un Grup de Treball per a la preparació i coordinació dels actes de l´any Guastavino que Vilassar de Dalt celebra aquest any 2009.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

8. Ratificar l´acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2009 sobre aprovació i sol·licitud dels projectes a finançar amb el Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
Vilassar de Dalt rebrà de l'Estat 1'5 milions d'euros per invertir en obra pública al municipi i, a la vegada, per crear ocupació derivada de l'adjudicació de les obres. Entre els projectes presentats hi ha l'adeqüació de les pistes d'atlestisme, l'ampliació dels vestuaris de la piscina, la instal·lació d'un ascensor a la casa de la vila, l'arrenjament de dos aparcaments públics i la rehabilitatció i millora de diversos carrers del municipi i de zones verdes. 
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

9. Moció de Rebuig i Condemna als atacs d´Israel a Gaza.
La moció es va deixar sobre la taula per estudiar-ne el redactat per a l'acceptació de tots els grups.

10. Moció de Reafirmament en la postura d´aquest Ajuntament, envers la N-II i la C-32.
Es demana la gratuïtat de la C-32 i la conversió de la N-II en una via cívica.
El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

11. Moció Internalització del Dret a Decidir a tenir un Estat Propi Català.
La moció va ser aprovada amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CIU, ERC, CEV i regidor no adscrit, 1 vot en contra del PSC i 1 abstenció del PPC.

12. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

Fitxer: PleGener2009.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 39
Mida: 201,36 kB

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:11