Ple del mes de gener 2013

Caràcter: Ordinària.
Data: 31 de gener de 2013.
Hora: 20:00h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 29 de novembre de 2012 i de 20 de desembre de 2012.

2. Resolució d’al•legacions, aprovació de l’expedient de contractació i aprovació definitiva del plec de clàusules de la licitació per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament d’un terreny de naturalesa urbana de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla de Vilassar de Dalt; i convocatòria de la licitació.

3. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya  per a la formalització de la subvenció per al funcionament de les llars d’infants municipals curs 2011-2012 i acceptació de les subvencions  concedides.

4. Sol•licitar al Consorci Digital Mataró-Maresme que iniciï l’expedient per a la separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

5. Creació de la Comissió d’estudi per a la redacció del projecte de l’Ordenança de gestió de residus i neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars.

6. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble de Catalunya.

7. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.

8. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 29 de novembre de 2012 i de 20 de desembre de 2012.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució d’al•legacions, aprovació de l’expedient de contractació i aprovació definitiva del plec de clàusules de la licitació per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament d’un terreny de naturalesa urbana de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla de Vilassar de Dalt; i convocatòria de la licitació.
S'aprova definitivament el plec de clàusules per adjudicar el terreny municipal de can Nolla i es convoca la licitació amb 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP; 3 abstencions de CiU i 2 vots en contra de la CEV.

3. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya  per a la formalització de la subvenció per al funcionament de les llars d’infants municipals curs 2011-2012 i acceptació de les subvencions concedides.
S'accepta la subvenció amb els vots a favor de tots els grups.

4. Sol•licitar al Consorci Digital Mataró-Maresme que iniciï l’expedient per a la separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
S'aprova per unanimitat la sortida de Vilassar de Dalt del Consorci Digital Mataró-Maresme que es farà efectiva el 2014.

5. Creació de la Comissió d’estudi per a la redacció del projecte de l’Ordenança de gestió de residus i neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars.
S'aprova i es crea la Comissió amb els vots a favor de tots els grups.

6. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble de Catalunya.
S'aprova la moció amb els vots a favor de GEVD, CiU, OXV, CEV i ERC; l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP.

S'aprova una moció d'urgència presentada pel PP contrària a la Declaració de Sobirania.
Es rebutja la moció amb els vots en contra del GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC i PSC, i el vot a favor del PP.

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 29 de novembre de 2012 i de 20 de desembre de 2012.

2. Resolució d’al•legacions, aprovació de l’expedient de contractació i aprovació definitiva del plec de clàusules de la licitació per a l’adjudicació d’un contracte d’arrendament d’un terreny de naturalesa urbana de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla de Vilassar de Dalt; i convocatòria de la licitació.

3. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya  per a la formalització de la subvenció per al funcionament de les llars d’infants municipals curs 2011-2012 i acceptació de les subvencions  concedides.

4. Sol•licitar al Consorci Digital Mataró-Maresme que iniciï l’expedient per a la separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

5. Creació de la Comissió d’estudi per a la redacció del projecte de l’Ordenança de gestió de residus i neteja de la via pública i manteniment dels terrenys particulars.

6. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble de Catalunya.

S'aprova una moció d'urgència presentada pel PP contrària a la Declaració de Sobirania.

7. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.

8. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:46