Ple del mes de gener de 2014

Caràcter: Ordinària.
Data: 30 de gener de 2014.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2013.
2. Resolució d´al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General de l´Ajuntament per a l´exercici 2014.
3. Inici i aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
4. Resolució d´al·legacions i aprovació definitiva del Pla de Comunicació.
5. Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació Infantil i creació del Consell Municipal dels infants.
6. Aprovació del Pla de Convivència i Civisme.
7. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC per l´elaboració d´un cens d´habitatges permanentment desocupats propietat d´entitats financeres i sol•licitud al SAREB de la relació d´habitatges inclosos en el seu actiu amb referència cadastral de Vilassar de Dalt.
8. Suspensió del termini de resolució d´un expedient de resolució d´un contracte d´obra amb la mercantil IMVAUR Construcciones, SL.
9. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i PSC en defensa del dret de les dones sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.
10. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i PSC  en suport a Acció Cultural del País Valencià i a l´arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.
11. Presentació de l´informe de la Defensora de la Ciutadania corresponent a l´exercici 2013.
12. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2013.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució d´al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General de l´Ajuntament per a l´exercici 2014.
El Ple aprova el Pressupost pel 2014 amb els set vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC; i els 6 en contra de CiU, CEV i PP.

El pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2014 manté les despeses de l´any passat situant-se al voltant dels 10 milions d´euros. A aquesta xifra, però, cal sumar-hi els gairebé 3 milions d´euros d´ingressos extraordinaris provinents de Can Nolla, el nou cementiri i altres concessions que serviran per  fer front a algunes sentències desfavorables al consistori i deutes pendents.

3. Inici i aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
El punt s'aprova amb 10 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i CiU; i tres abstencions de la CEV i PP. 

4. Resolució d´al·legacions i aprovació definitiva del Pla de Comunicació.
S'aprova el Pla de Comunicació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt amb els vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP; i els vots en contra de CiU i CEV.

5. Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació Infantil i creació del Consell Municipal dels infants.
S'aprova la moció per unanimitat.

6. Aprovació del Pla de Convivència i Civisme.
S'aprova el pla per unanimitat.

7. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC per l´elaboració d´un cens d´habitatges permanentment desocupats propietat d´entitats financeres i sol•licitud al SAREB de la relació d´habitatges inclosos en el seu actiu amb referència cadastral de Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció amb els vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i CEV i l'abstenció del PP.

8. Suspensió del termini de resolució d´un expedient de resolució d´un contracte d´obra amb la mercantil IMVAUR Construcciones, SL.
S'aprova la moció amb els onze vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i PP i les dues abstencions de la CEV.

9. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i PSC en defensa del dret de les dones sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.
S'aprova la moció amb els vots a favor de tots els grups a excepció del PP.

10. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i PSC  en suport a Acció Cultural del País Valencià i a l´arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.
Tots els grups, excepte el PP, donen suport a la moció.

11. Presentació de l´informe de la Defensora de la Ciutadania corresponent a l´exercici 2013.
La Defensora de la Ciutadania, Xaro Mariscal, presenta l'informe de l'exercici 2013 on explica la seva experiència durant aquest primer any.

Documents

Acta ple del 30 de gener 2014

Fitxer: ACTA_30_DE_GENER_DE_2014.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 51
Mida: 419,91 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2013.

2. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Pressupost General de l´Ajuntament per a l´exercici 2014.


3. Inici i aprovació de l´expedient de contractació per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.


4. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva del Pla de Comunicació.


5. Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació Infantil i creació del Consell Municipal dels infants.


6. Aprovació del Pla de Convivència i Civisme.


7. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC per l´elaboració d´un cens d´habitatges permanentment desocupats propietat d´entitats financeres i sol•licitud al SAREB de la relació d´habitatges inclosos en el seu actiu amb referència cadastral de Vilassar de Dalt.


8. Suspensió del termini de resolució d´un expedient de resolució d´un contracte d´obra amb la mercantil IMVAUR Construcciones, SL.


9. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i PSC en defensa del dret de les dones sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.


10. Moció dels grups municipals del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i PSC  en suport a Acció Cultural del País Valencià i a l´arribada de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.


11. Presentació de l´informe de la Defensora de la Ciutadania corresponent a l´exercici 2013.


13. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:20