Ple del mes de gener del 2015

Caràcter: Ordinària.
Data: 29 de gener de 2015.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 25 de novembre de 2014 i de 18 de desembre de 2014.
2. Aprovació inicial de la relació de llocs de treball (RLT).
3. Aprovació inicial del Conveni amb l'Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt.
4. Resolució de recursos de reposició contra l´acord del Ple de deixar sense efecte l´encomana de gestió del PP12.
5. Resolució de recursos de reposició contra l´acord del Ple del canvi d´ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al PP12.
6. Moció d´oposició a la instal•lació d´un forn crematori defensada per la Plataforma Anticrematori Vilassar de Dalt i Associació de Veïns Les Oliveres-La Granja.
7. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 25 de novembre de 2014 i de 18 de desembre de 2014.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació inicial de la relació de llocs de treball (RLT).
S'aprova el punt amb 9 vots a favor (GEVD, OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit i PP) i 3 abstencions (CiU*, CEV).

3. Aprovació inicial del Conveni amb l'Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt.
Aquest punt es deixa sobre la taula per debatre'l en un ple posterior.

4. Resolució de recursos de reposició contra l´acord del Ple de deixar sense efecte l´encomana de gestió del PP12.
El punt s'aprova amb 11 vots a favor (GEVD, OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit, CiU i PP) i 1 abstenció (CEV). 

5. Resolució de recursos de reposició contra l´acord del Ple del canvi d´ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al PP12.
El punt s'aprova amb 10 vots a favor (GEVD, OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit i CiU) i 2 abstenció (CEV i PP).

6. Moció d´oposició a la instal·lació d´un forn crematori defensada per la Plataforma Anticrematori Vilassar de Dalt i Associació de Veïns Les Oliveres-La Granja.
Es desestima la moció amb 8 vots en contra (GEVD, OxV, ERC, PSC i regidor no adscrit) i 4 vots a favor (CiU, CEV i PP).
A través d'una declaració de l'equip de govern, l'Alcalde, Xavier Godàs, afirma que s'exclourà el forn crematori del tràmit administratiu del projecte en la mesura que no existeix encara una legislació catalana o europea sobre l'activitat d'incineració humana. 

7. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

*El regidor de CiU Joaquim Rucabado excusa la seva assistència al Ple. 

Documents

Acta ple mes de gener

Fitxer: ACTA_29_GENER_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 35
Mida: 380,65 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 25 de novembre de 2014 i de 18 de desembre de 2014.

Si no el pots escoltar clica aquí

2. Aprovació inicial de la relació de llocs de treball (RLT).

3. Aprovació inicial del Conveni amb l'Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt.

4. Resolució de recursos de reposició contra l´acord del Ple de deixar sense efecte l´encomana de gestió del PP12.

5. Resolució de recursos de reposició contra l´acord del Ple del canvi d´ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al PP12.

6. Moció d´oposició a la instal·lació d´un forn crematori defensada per la Plataforma Anticrematori Vilassar de Dalt i Associació de Veïns Les Oliveres-La Granja.
Es desestima la moció amb 8 vots en contra (GEVD, OxV, ERC, PSC i regidor no adscrit) i 4 vots a favor (CiU, CEV i PP).
A través d'una declaració de l'equip de govern, l'Alcalde, Xavier Godàs, afirma que s'exclourà el forn crematori del tràmit administratiu del projecte en la mesura que no existeix encara una legislació catalana o europea sobre l'activitat d'incineració humana.

7. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

*El regidor de CiU Joaquim Rucabado excusa la seva assistència al Ple.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:56