Ple del mes de gener del 2020

Caràcter: Ordinària
Data: 30 de gener de 2020
Hora: 20 h
Lloc: sala de Plens

 

Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2019 i de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de desembre de 2019.
2.- Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General per a 2020.
3.- Modificació de crèdit fruit de les propostes d’esmenes presentades en el tràmit d’exposició pública del pressupost 2020.
4.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de dues màquines escombradores i el seu manteniment.
5.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP,) de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d’aquests grups municipals.
6.- Aprovació de canvis de representant del grup Junts per Vilassar a òrgans col•legiats, a petició del grup.
7.- Aprovació de canvi de representant del grup de la CUP a òrgan col•legiat, a petició del grup.
8.- Aprovació de canvis de representant del grup PSC a òrgans col•legiats, a petició del grup.
9.- Aprovació de la designació del Sr. Cusidó, regidor no adscrit, com a membre d’òrgans col•legiats, a petició seva.
10.- Moció de l’AMI i de l’ACM de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
11.- Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, de l’Informe 18/2019 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
12.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
13.- Precs i preguntes.

El Ple del mes de gener ha servit, entre d'altres, per aprovar definitivament el Pressupost 2020. Amb els 7 vots a favor d´ARA Vilassar i PSC, 3 abstencions de Junts per Vilassar i 3 vots en contra de la CUP i el regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó, el Ple ordinari del mes de gener va aprovar definitivament el Pressupost per l´exercici 2020 xifrat en 12.406.717€. Es tracta d´un Pressupost marcat per la recuperació de la salut econòmica i financera de l´Ajuntament i el compliment gradual dels paràmetres que sostenibilitat financera. El Pressupost 2020 també és fruit de la negociació amb els grups municipals, és per això que, per a l´aprovació definitiva s'hi ha han inclòs esmenes i aportacions de les diferents formacions.

Després de molts anys de contenció, el Pressupost 2020 permetrà dedicar bona part dels recursos a inversions que durant els darrers anys no s'han pogut tirar endavant. En aquest sentit es destinaran 1,5M€ a fer inversions necessàries tan en la via pública com en equipaments i serveis municipals. Entre aquests destaquen el Cementiri municipal, el Casal del Rajolers, l´Escola Bressol can Roura, l´Estrella, l´enllumenat públic o el SEM can Banús... D´altra banda, se segueix posant un èmfasi especial a la millora dels serveis bàsics essencials com la neteja viària, la recollida de brossa, l´atenció a la gent gran o la dinamització del comerç i indústria local.

Entre les novetats del pressupost recentment aprovat, destaca també la creació dels primers pressupostos participatius de Vilassar de Dalt que comptaran amb 150.000€ i que donaran l´opció a la ciutadania de decidir en què s´inverteix una part dels diners municipals.

A banda del Pressupost, aquesta sessió també ha servit per aprovar l'expedient de contractació del subministrament de dues màquines escombradores i el seu manteniment. El punt que s'ha aprovat amb els vots a favor d'Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i PSC i l'abstenció del regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó servirà per ampliar la fota de màquines de neteja del consistori.

Un altre punt a tractar ha estat la modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP,) de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d’aquests grups municipal perquè el regidor Joan Alfons Cusidó renúncia a seguir formant part del partit Junts per Vilassar. A partir d'ara desenvoluparà la seva activitat política com a regidor no adscrit. El Ple aprova per unanimitat modificar els representants d'aquest partit a les diferents Comissions.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2019 i de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de desembre de 2019.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General per a 2020.
El Ple aprova definitivament el Pressupost 2020 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC, les abstencions de Junts per Vilassar i els vots en contra de la CUP i del regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó.

El Pressupost per l'any 2020 està xifrat en 12.406.717€. Un Pressupost que, venint d'un gran esforç de contenció, enceta un cicle de normalitat i viabilitat econòmica en què es podran reprendre moltes de les inversions que hi ha pendents en via pública, equipaments i serveis.

3.- Modificació de crèdit fruit de les propostes d’esmenes presentades en el tràmit d’exposició pública del pressupost 2020.
S'aprova la modificació de crèdit amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC i les abstencions de Junts per Vilassar, la CUP i del regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó.

4.- Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de dues màquines escombradores i el seu manteniment.
L'expedient de contractació s'aprova amb els vots a favor d'Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i PSC i l'abstenció del regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó.

5.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Assumptes Plenaris (CIAP,) de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d’aquests grups municipal

El grup Junts per Vilassar explica la renúncia de Joan Alfons Cusidó a seguir formant part del partit. A partir d'ara desenvoluparà la seva activitat política com a regidor no adscrit. El Ple aprova per unanimitat modificar els representants d'aquest partit a les diferents Comissions.

6.- Aprovació de canvis de representant del grup Junts per Vilassar a òrgans col•legiats, a petició del grup.
El canvi s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

7.- Aprovació de canvi de representant del grup de la CUP a òrgan col•legiat, a petició del grup.
El canvi s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

8.- Aprovació de canvis de representant del grup PSC a òrgans col•legiats, a petició del grup.
El canvi s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals. 

9.- Aprovació de la designació del Sr. Cusidó, regidor no adscrit, com a membre d’òrgans col•legiats, a petició seva.
La designació es rebutja amb els vots en contra d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar i la CUP, les abstencions del PSC i l'únic vot a favor del regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó. 

10.- Moció de l’AMI i de l’ACM de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
Els grups d'Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit donen suport a la moció amb els seus vots a favor. El PSC vota en contra.

Moció d'urgència presentada pel regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó:

Petició de retornar el cos de l'Andreu Vidal Gil a Vilassar ja que després de morir va ser enterrat a Mataró.  L'Andreu Vidal va ser un intern de l'institut Torremar que va viure la seva vida a Vilassar. També proposa nomenar-lo fill adoptiu.

Els grups municipals s'oposen a moure el cos, però si  que estan d'acord en retre-li un homenatge.

Abans de la votació, el regidor no adscrit decideix retitrar la moció i deixar-la sobre la taula. 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:29