Ple del mes de juliol 2011

Caràcter: Ordinària.
Data: 28 de juliol de 2011.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 7 de juliol de 2011.
2. Aprovació del calendari festiu de l’any 2012.
3. Aprovació de mesures de xoc.
4. Aprovació de l’inici d’expedient per a la prestació dels serveis funeraris mitjançant contracte de gestió de serveis públics i designació de la comissió d’estudi de l’establiment del servei.
5. Elevar al Ple l’informe d'Intervenció 34/2011, de 16 de maig, relatiu a les resolucions adoptades contràries a les notes d'objeccions efectuades.
6. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 544/2011, de 18 de maig, pel qual es va aprovar el conveni entre Ajuntament de Vilassar de Dalt, Imvaur Construcciones SL i Banc de Sabadell de reconeixement del deute i calendari de pagaments derivats de les obres de construcció de la Biblioteca de Can Manyer; i aprovació de la delegació a favor de l’Alcalde per a les modificacions del conveni en matèria del calendari de pagaments.
7. Ratificació del Decret del President de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal núm. 12/11, de 19 de maig, pel qual es va aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 1/2011.
8. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar la revisió de la retribució del concessionari del servei de recollida, transport i eliminació dels residus sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011.
9. Aprovació provisional modificació puntual PP-6 - Usos Vallmorena.
10. Aprovació adscripció al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa de l’edifici annex al Teatre.
11. Aprovació presentació al•legacions a la proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per la qual es denega el canvi de nom del municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar.
12. Aprovació de la creació de l’Escola Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt.
13. Moció sobre el CAP.
14. Moció de CIU per recuperar el servei de gestió, inspecció i recaptació en via voluntària i executiva dels tribus i altres ingressos municipals.
15. Moció de CIU per a la realització d’una auditoria externa i independent per conèixer la realitat de les finances municipals.
16. Donar compte dels decrets dictats des de la darrera sessió ordinària.
17. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 7 de juliol de 2011.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.


2. Aprovació del calendari festiu de l’any 2012.
S'acorda que els festius locals per l'any 2012 siguin el 30 d'abril (Sants Màrtirs) i el 28 de maig (Segons Pàsqua). La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.


3. Aprovació de mesures de xoc.
La moció s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, CEV i PPC.


4. Aprovació de l’inici d’expedient per a la prestació dels serveis funeraris mitjançant contracte de gestió de serveis públics i designació de la comissió d’estudi de l’establiment del servei.
La moció s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 abstencions de CiU, CEV i PPC. 


5. Elevar al Ple l’informe d'Intervenció 34/2011, de 16 de maig, relatiu a les resolucions adoptades contràries a les notes d'objeccions efectuades.


6. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 544/2011, de 18 de maig, pel qual es va aprovar el conveni entre Ajuntament de Vilassar de Dalt, Imvaur Construcciones SL i Banc de Sabadell de reconeixement del deute i calendari de pagaments derivats de les obres de construcció de la Biblioteca de Can Manyer; i aprovació de la delegació a favor de l’Alcalde per a les modificacions del conveni en matèria del calendari de pagaments.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 2 abstencions de CEV i 4 vots en contra de CiU i PPC.


7. Ratificació del Decret del President de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal núm. 12/11, de 19 de maig, pel qual es va aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 1/2011.
La moció s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC, i 6 abstencions de CiU, CEV i PPC. 


8. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar la revisió de la retribució del concessionari del servei de recollida, transport i eliminació dels residus sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011.
S'aprova el punt per 10 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i CiU i 3 abstenció de CEV i PPC.

 
9. Aprovació provisional modificació puntual PP-6 - Usos Vallmorena.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.


10. Aprovació adscripció al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa de l’edifici annex al Teatre.
S'aprova la moció per 11 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PPC i 2 abstencions de CEV.


11. Aprovació presentació al•legacions a la proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per la qual es denega el canvi de nom del municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar.
El punt s'aprova per 10 vots a favor de CIU, OxV, CEV, ERC, PPC i la regidora de GEVD Maria Lluïsa Ruhí, 2 abstencions del regidor de GEVD Ferran Lorca i l'alcalde Xavier Godàs i 1 vot en contra de PSC.


12. Aprovació de la creació de l’Escola Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció per 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC, 5 abstencions de CiU i CEV i 1 vot en contra de PPC.  


13. Moció sobre el CAP.
La moció, presentada per tots els grups municipals, s'aprova per unanimitat.


14. Moció de CIU per recuperar el servei de gestió, inspecció i recaptació en via voluntària i executiva dels tribus i altres ingressos municipals.
La moció es deixa sobre la taula per a tractar-la en un proper ple.  


15. Moció de CIU per a la realització d’una auditoria externa i independent per conèixer la realitat de les finances municipals.
Es desestima la moció per 6 vots a favor de CiU, CEV i PPC i 7 vots en contra de GEVD, OxV, ERC i PSC.
16. Donar compte dels decrets dictats des de la darrera sessió ordinària.
17. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple juliol 2011

Fitxer: ACTA_28_DE_JULIOL.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 77
Mida: 452,62 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 7 de juliol de 2011.

2. Aprovació del calendari festiu de l’any 2012.


3. Aprovació de mesures de xoc.

4. Aprovació de l’inici d’expedient per a la prestació dels serveis funeraris mitjançant contracte de gestió de serveis públics i designació de la comissió d’estudi de l’establiment del servei.


5. Elevar al Ple l’informe d'Intervenció 34/2011, de 16 de maig, relatiu a les resolucions adoptades contràries a les notes d'objeccions efectuades.


6. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 544/2011, de 18 de maig, pel qual es va aprovar el conveni entre Ajuntament de Vilassar de Dalt, Imvaur Construcciones SL i Banc de Sabadell de reconeixement del deute i calendari de pagaments derivats de les obres de construcció de la Biblioteca de Can Manyer; i aprovació de la delegació a favor de l’Alcalde per a les modificacions del conveni en matèria del calendari de pagaments.


7. Ratificació del Decret del President de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal núm. 12/11, de 19 de maig, pel qual es va aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 1/2011.


8. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar la revisió de la retribució del concessionari del servei de recollida, transport i eliminació dels residus sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011.


9. Aprovació provisional modificació puntual PP-6 - Usos Vallmorena.ç

10. Aprovació adscripció al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa de l’edifici annex al Teatre.


11. Aprovació presentació al•legacions a la proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per la qual es denega el canvi de nom del municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar.


12. Aprovació de la creació de l’Escola Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt.


13. Moció sobre el CAP.

14. Moció de CIU per recuperar el servei de gestió, inspecció i recaptació en via voluntària i executiva dels tribus i altres ingressos municipals.


15. Moció de CIU per a la realització d’una auditoria externa i independent per conèixer la realitat de les finances municipals.


16. Donar compte dels decrets dictats des de la darrera sessió ordinària.


17. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:23