Ple del mes de juliol de 2009

Dia: 23 de juliol de 2009
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de maig i 25 de juny de 2009.
2. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
3. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
4. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
5. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
6. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
7. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
8. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €
9. Aprovar les festes locals per a l´exercici 2010.
10. Aprovació Text Refós del Pla Parcial Matagalls.
11. Donar compte de l´Informe de Secretaria sobre el seguiment de l´ocupació del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
12. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 729 de 16 de juliol, de trasllat de l´obertura dels sobres núm. 2 de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
13. Moció oberta a tots els grups sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya.
14. Moció oberta a tots els grups per millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l´IVA generat en la contractació de les obres del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
15. Pacte d´alcaldes per a la reducció d´emissions de CO2 i compromís d´elaboració d´un Pla d´Acció d´Energia Sostenible
16. Moció oberta a tots els grups per dedicar a la que fou comadrona local Sra. Maria Teresa Recto i Civantos el nom d´un carrer a Vilassar de Dalt.
17. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
18. Precs i preguntes.

L´alcalde


Llorenç Artigas i Planas

Vilassar de Dalt, 20 de juliol de 2009

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de maig i 25 de juny de 2009.
Aquest punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
El pla s'aprova amb 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

3. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
El punt s'aprova amb els 7 vots a favor dels grups de l'equip de govern, GEV, CiU, ERC i PSC i els 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.
 
4. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
S'aprova per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

5. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
S'aprova el punt per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.
 
6. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
S'aprova per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

7. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
Aquest préstec es concedirà amb un tipus d'interès 0.
S'aprova l'operació per 10 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, CEV, PPC i el Regidor no adscrit i tres abstencions d'OxV.

8. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €.
Credit per finançar les obres de reurbanització del casc antic amb un tipus d'interès 0.
S'aprova per 10 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, CEV, PPC i el Regidor no adscrit i 3 abstencions d'OxV.

9. Aprovar les festes locals per a l´exercici 2010.
S'acorda per unanimitat fixar les festes locals els dies 29 d'abril, Sants Màrtirs i 24 maig, segona Pàsqua.

10. Aprovació Text Refós del Pla Parcial Matagalls.
S'aprova definitivament aquest pla amb 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

11. Donar compte de l´Informe de Secretaria sobre el seguiment de l´ocupació del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).

12. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 729 de 16 de juliol, de trasllat de l´obertura dels sobres núm. 2 de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
S'aprova per unanimitat.

13. Moció oberta a tots els grups sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya.
La moció s'aprova per 12 vots a favor de GEV, OxV, CiU, ERC, CEV, PPC i el Regidor no adscrit i una abstenció del PSC.

14. Moció oberta a tots els grups per millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l´IVA generat en la contractació de les obres del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

15. Pacte d´alcaldes per a la reducció d´emissions de CO2 i compromís d´elaboració d´un Pla d´Acció d´Energia Sostenible.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

16. Moció del Regidor no adscrit oberta a tots els grups per dedicar a la que fou comadrona local Sra. Maria Teresa Recto i Civantos el nom d´un carrer a Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

17. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

18. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

Fitxer: PleJuliol2009.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 52
Mida: 390,11 kB

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:03