Ple del mes de juliol de 2015

Dia: 23 de juliol de 2015
Hora: 8 del vespre
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015.
2. Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2015.
3. Aprovació de les Festes Locals de l’any 2016.
4. Resolució dels recursos de reposició interposats contra la RLLT.
5. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia.
6. Aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts a la realització d’obres de reforç estructural en edificis residencials afectats d’aluminosi.
7. Moció de la CUP per tal de considerar il·legítims part dels interessos derivats del Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, impulsar accions de naturalesa política i millorar el nivell de transparència municipal.
8. Aprovació inicial de l’Avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal.
9. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2015.
10. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2015.
11. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2015.
Es fixa la xifra de població en 8.964 habitants. Tots els regidors i regidores hi voten a favor.

3. Aprovació de les Festes Locals de l’any 2016.
Per unanimitat s'aproven com a festes locals de 2016 el 29 d'abril (Sants Màrtirs) i el 25 d'agost (Sants Genís).

4. Resolució dels recursos de reposició interposats contra la RLLT.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor (ARA) i 6 abstencions (CiU, CUP, PP i PSC).

5. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia.
El punt s'aprova amb 9 vots a favor (ARA i CUP) i 4 abstencions (CiU, PP i PSC).

6. Aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts a la realització d’obres de reforç estructural en edificis residencials afectats d’aluminosi.
S'aprova la moció amb 8 vots a favor (ARA i PSC), 2 abstencions (CiU) i 3 vots en contra (CUP i PP).

7. Moció de la CUP per tal de considerar il•legítims part dels interessos derivats del Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, impulsar accions de naturalesa política i millorar el nivell de transparència municipal.
La moció s'aprova amb 12 vots a favor (ARA, CiU, CUP i PSC) i una abstenció (PP) amb el títol modificat: Moció de la CUP per impulsar accions de naturalesa politica, realitzar una auditoria ciutadana del deute i millorar el nivell de transparència municipal.

8. Aprovació inicial de l’Avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal.
L'avantprojecte de PAM s'aprova amb 10 vots a favor (ARA, CUP i PSC) i 3 abstencions (CiU i PP).

9. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2015.
10. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2015.

- Es tracta d'urgència una moció per designar representants de l'oposició a la Comissió de seguiment del Mercat de can Robinat i a la Comissió de la Masoveria Jove.
Per unanimitat, s'aprova que siguin Maria Àngels Bosch (PSC) i Enric Miralles (CUP) respectivament.

11. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple 23 de juliol 2015

Fitxer: acta_23_juliol_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 48
Mida: 401 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015.

2. Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2015.


 

3. Aprovació de les Festes Locals de l’any 2016.

4. Resolució dels recursos de reposició interposats contra la RLLT.

5. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora d’obres subjectes a règim de comunicació prèvia.

6. Aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts a la realització d’obres de reforç estructural en edificis residencials afectats d’aluminosi.

7. Moció de la CUP per tal de considerar il•legítims part dels interessos derivats del Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, impulsar accions de naturalesa política i millorar el nivell de transparència municipal.

8. Aprovació inicial de l’Avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal.


9. Donar compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 2015.

10. Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre de 2015.


12. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:43