Ple del mes de juliol de 2020

Caràcter: Ordinària
Data: 30 de juliol de 2020
Hora: 18.00 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

El Ple municipal del mes de juliol es podrà seguir, un cop més, de manera virtual pel canal YouTube de l’Ajuntament. La sessió tindrà lloc dijous 30 de juliol a partir de les 6 de la tarda.
Donat que la ciutadania no podrà participar en aquesta sessió plenària, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2020.
2.- Aprovació de les festes locals per a l'any 2021.
3.- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1056, de pròrroga del contracte de renting del vehicle Nissan Qashqai de la Policia Local.
4.- Moció en suport de les energies renovables i per a la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019.
5.- Inici de tràmits per completar la composició del Consell de Cultura.
6.- Designació de membres del Grup de Treball sobre la gestió pública de l'aigua i del clavegueram.
7.- Sol·licitud d'Adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP).
8.- Suspensió aprovació Pla Parcial Urbanístic Can Reig.
9.- Donar compte de l'Informe resum anual de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2019.
10.- Donar compte dels Decrets del mes de juny 2020
11.- Precs i preguntes.

El Ple del mes de juliol ha servit, en primer lloc, per aprovar les festes locals per l'any 2021. S'han establert com a dies festius el 29 d'abril (Festa Majors dels Sants Màrtirs) i 24 de maig (Segona Pasqua).

La següent moció que s'ha tractat ha estat la ratificació del Decret d'Alcaldia número 1056, de pròrroga del contracte de renting del vehicle Nissan Qashqai de la Policia Local. Una moció que s'ha aprovat amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC, i les abstencions de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

També s'ha aprovat per unanimitat la moció en suport de les energies renovables i per a la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019. D'altra banda, s'han iniciat els tràmits per completar la composició del Consell de Cultura i s'han designat els membres del Grup de Treball sobre la gestió pública de l'aigua i del clavegueram. En aquest sentit, s'ha aprovat la sol·licitud d'Adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP).

I en darrer lloc s'ha aprovat per unanimitat la suspensió aprovació Pla Parcial Urbanístic Can Reig.
 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2020.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació de les festes locals per a l'any 2021.
S'aproven les festes locals per l'any 2021per unanimitat de tots els grups municipals: el 29 d'abril (Festa Majors dels Sants Màrtirs) i 24 de maig (Segona Pasqua)

3.- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1056, de pròrroga del contracte de renting del vehicle Nissan Qashqai de la Policia Local.
S'aprova la moció amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC, i les abstencions de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

4.- Moció en suport de les energies renovables i per a la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret 16/2019.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals.

5.- Inici de tràmits per completar la composició del Consell de Cultura.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals.

6.- Designació de membres del Grup de Treball sobre la gestió pública de l'aigua i del clavegueram.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals.

7.- Sol·licitud d'Adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP).
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals.

8.- Suspensió aprovació Pla Parcial Urbanístic Can Reig.
S'aprova per unanimitat la suspensió de l'aprovació Pla Parcial Urbanístic Can Reig.

Punt d'urgència

Moció d'urgència presentada per Junts per Vilassar on es demana reforçar la informació referent a l'evolució de la Covid-19 a Vilassar de Dalt.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals.

9.- Donar compte de l'Informe resum anual de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2019.
10.- Donar compte dels Decrets del mes de juny 2020
11.- Precs i preguntes.

Vídeos

Ple ordinari del mes de juliol 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:37