Ple del mes de juny 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 17 de juny de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2021.

2.- Aprovació inicial de l’Addenda al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts.

3.- Adequació dels formularis administratius de l’Ajuntament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4.- Celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021 - GMOB2021000008

5.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de maig de 2021

6.- Precs i preguntes.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2021.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació inicial de l’Addenda al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts.

L’addenda incorpora al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts un decàleg de funcionament de la zona del Refugi d’animals de Vallmorena destinada als gats. Donat que el decàleg no modifica el reglament aprovat, no cal una nova reunió de la Comissió d’estudis, sense perjudici de que els integrants de la mateixa i també tercers puguin fer les seves aportacions en el termini d’exposició pública d’aquesta addenda.

El reglament s'aprova amb 12 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts, CUP i PSC i un vot en contra del Regidor no adscrit.

3.- Adequació dels formularis administratius de l’Ajuntament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Amb aquesta moció, presentada conjuntament amb Junts per Vilassar i el Regidor no adscrit, es proposen canvis en els formularis administratius de l’Ajuntament amb l’objectiu d’avançar cap a la inclusió i respecte cap a la diversitat sexual, de gènere i familiar, garantint que tota la ciutadania se senti representada. Amb això, s’establirà la forma en què l’Ajuntament de Vilassar de Dalt haurà d’adreçar-se a les persones que informin el nom sentit en escrits oficials, resolucions i altres comunicats.

S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

4.- Celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021 - GMOB2021000008

Amb aquesta moció, presentada conjuntament per ARA Vilassar, Junts per Vilassar, PSC i el Regidor no adscrit, es proposa la inscripció de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021 que se celebra entre el 16 i el 22 de setembre amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom. L’Ajuntament també s’adhereix a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019 i a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i s’integra a l’Aliança Catalunya 2030.

El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Sobrevinguts

Nomenament d’interventor tècnic per part de l’Ajuntament per a la intervenció de la concessió administrativa del Servei municipal d’abastament d’aigües.

La moció presentada per Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i PSC nomena interventor tècnic del Servei municipal d’abastament d’aigües del municipi de Vilassar de Dalt al senyor José A. Fernández Rodríguez, Cap de l’Àrea de Territori. Així mateix, nomenar-lo també com a responsable del contracte del servei als efectes de l’article 62 de la LCSP.

El nomenament s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Nomenament d’interventor tècnic per part de l’Ajuntament per a la intervenció de la concessió administrativa del Servei públic municipal de clavegueram.

Aquesta moció presentada per Ara Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i PSC acorda nomenar interventor tècnic del Servei municipal de clavegueram del municipi de Vilassar de Dalt al senyor José A. Fernández Rodríguez, Cap de l’Àrea de Territori. Així mateix, nomenar-lo també com a responsable del contracte del servei als efectes de l’article 62 de la LCSP.

El nomenament s'aprova per unanimitat de tots els grups.

5.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de maig de 2021

6.- Precs i preguntes.

 

Resum del ple

El Ple del mes de juny ha començat amb un minut de silenci com a mostra de rebuig a les violències masclistes. Després d'aquest minut i de l'aprovació de l'acta de la sessió del 27 de maig, el Ple ha debatut una addenda al Reglament del Servei municipal d'animals de companyia abandonats i perduts que hi afegeix un decàleg de funcionament de la zona del Refugi d'animals de Vallmorena destinada als gats. Aquesta proposta s'ha aprovat amb 12 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts, CUP i PSC i un vot en contra del Regidor no adscrit.

El Ple d'aquest mes de juny també ha aprovat, per unanimitat de tots els grups, l'adequació dels formularis administratius de l'Ajuntament a la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Amb l’objectiu d’avançar cap a la inclusió i respecte cap a la diversitat sexual, de gènere i familiar, garantint que tota la ciutadania se senti representada, la moció proposa adaptar els formularis administratius de l'Ajuntament per tal que les persones puguin expressar-hi el gènere sentit i garantir que tota la ciutadania se senti representada.

Amb motiu de la propera celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura del 16 al 22 de setembre, el Ple ha aprovat, també per unanimitat de tots els regidors i regidores, inscriure l'Ajuntament de Vilassar a la setmana commmemorativa així com adherir-se a a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019 i a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i s’integra a l’Aliança Catalunya 2030.

La sessió ha acabat amb dos punts sobrevinguts que han servit per nomenar Jose Fernández, cap de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt com a interventor tècnic per part de l’Ajuntament per a la intervenció de la concessió administrativa del Servei municipal d’abastament d’aigües i del Servei de clavegueram, un tràmit necessari per avançar en la remodelació del model de gestió d'aquests dos serveis que ja està treballant l'Ajuntament. El nomenament s'ha aprovat per unanimitat. 

Imatges

Vídeos

Ple ordinari del mes de juny

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:45