Ple del mes de juny del 2012

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 28 de juny de 2012.
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 31de maig de 2012
2. Aprovació provisicional de la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 2 i 13, reguladores de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres i de la Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal respectivament.
3. Revisió de la retribució a percebre pel concessionari dels serveis de recollida, transport i eleminació de residus sòlids urbans per a 2012.
4. Aprovació d'una pròrroga d'un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.
5. Modificació de la plantilla de personal del pressupost de l'Ajuntament exercici 2012 per amortizació de places.
6. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt, per tal de gestionar-los de forma indirecta mitjançant concessió administrativa
7. Designació de membres del Consell Sectorial de Prevenció, Mobilitat i Seguretat.
8. Aprovació inicial, a proposta de tots els grups municipals, del Reglament de protocol, cerimonial, honors i distincions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
9. Ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 31de maig de 2012
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació provisicional de la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 2 i 13, reguladores de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres i de la Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal respectivament.
Es voten per separat les modificacions de les dues ordenances. La número 2, reguladora sobre construccions, instal·lacions i obres s'aprova per 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC) i 6 vots en contra (CiU, CEV i PPC). L'ordenança número 13, reguladora de la taxa per assistència a la Llar d'infants municipal s'aprova per unanimitat de tots els grups.

3. Revisió de la retribució a percebre pel concessionari dels serveis de recollida, transport i eleminació de residus sòlids urbans per a 2012.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

4. Aprovació d'una pròrroga d'un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.
S'aprova la moció per consens.

5. Modificació de la plantilla de personal del pressupost de l'Ajuntament exercici 2012 per amortizació de places.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor (GEVD, OxV, ERC i PSC), 5 vots en contra (CiU i CEV) i 1 abstenció (PPC)

6. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt, per tal de gestionar-los de forma indirecta mitjançant concessió administrativa.
S'aprova la moció amb 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i 6 vots en contra de CiU, la CEV i el PPC.

7. Designació de membres del Consell Sectorial de Prevenció, Mobilitat i Seguretat.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups municipals.

8. Aprovació inicial, a proposta de tots els grups municipals, del Reglament de protocol, cerimonial, honors i distincions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

9. Ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
S'aprova el punt per unanimitat.

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 31 de maig de 2012

2. Aprovació provisicional de la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 2 i 13, reguladores de l'Impost sobre construccions, instal•lacions i obres i de la Taxa per assistència a la Llar d'infants municipal respectivament.

3. Revisió de la retribució a percebre pel concessionari dels serveis de recollida, transport i eleminació de residus sòlids urbans per a 2012.

4. Aprovació d'una pròrroga d'un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.

5. Modificació de la plantilla de personal del pressupost de l'Ajuntament exercici 2012 per amortizació de places.

6. Aprovació inicial de l'establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt, per tal de gestionar-los de forma indirecta mitjançant concessió administrativa

7. Designació de membres del Consell Sectorial de Prevenció, Mobilitat i Seguretat.

8. Aprovació inicial, a proposta de tots els grups municipals, del Reglament de protocol, cerimonial, honors i distincions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

9. Ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

11. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:03