Ple del mes de maig de 2014

Caràcter: Ordinària
Data: 29 de maig de 2014
Hora: 20h
Lloc: Sala de plens

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 d´abril i de la sessió extraordinària de 28 d´abril de 2014.
2. Adjudicació del contracte per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt a Complex Funerari Maresme S.L.
3. Aprovació de la liquidació del contracte d´obres d´execució del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” adjudicat a Imvaur Construcciones SL.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament de Vilassar de Dalt en relació a la Biblioteca de can Manyer.
5. Aprovació de l´expedient del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.
6. Aprovació del conveni marc per a la promoció de l´obra de Rafael Guastavino entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Barcelona i Vilassar de Dalt i el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya.
7. Aprovació de l´oportunitat de l´ocupació dels terrenys d´equipaments del Pla Parcial Riera de Vilassar (PP12) mitjançant una concessió de domini públic.
8.Aprovació de l´adhesió al nou conveni entre la societat Ecovidrio i l´Agència de Residus de Catalunya.
9. Declaració de lesivitat de l´acte administratiu d´alta d´empadronament del dia 18 de setembre de 2013 d´una veïna de Vilassar de Dalt.
10. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
11.  Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 d´abril i de la sessió extraordinària de 28 d´abril de 2014.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Adjudicació del contracte per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt a Complex Funerari Maresme S.L.
S'aprova l'adjudicació amb els 10 vots a favor de GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i PP i 2 abstencions de la CEV.

3. Aprovació de la liquidació del contracte d´obres d´execució del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” adjudicat a Imvaur Construcciones SL.
S'aprova el punt amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC, les 5 abstencions de CiU, CEV i PP.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament de Vilassar de Dalt en relació a la Biblioteca de can Manyer.
S'aprova el conveni amb els vots a favor de tots els grups municipals.

5. Aprovació de l´expedient del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.
S'aprova el punt amb els 8 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP i els 4 vots en contra de CiU i CEV.

6. Aprovació del conveni marc per a la promoció de l´obra de Rafael Guastavino entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Barcelona i Vilassar de Dalt i el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya.
S'aprova el conveni amb els vots a favor de tots els grups municipals.

7. Aprovació de l´oportunitat de l´ocupació dels terrenys d´equipaments del Pla Parcial Riera de Vilassar (PP12) mitjançant una concessió de domini públic.
La compania d'arts escèniques Antigua i Barbuda ha sol·licitat ocupar aquests terrenys municipals que s'haurien de replantejar de zona verda a equipaments.
S'aprova el punt amb els 10 vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i PP i 2 abstencions de CEV.

8.Aprovació de l'adhesió al nou conveni entre la societat Ecovidrio i l'Agència de Residus de Catalunya.
S'aprova el punt amb els vots a favor de tots els grups municipals.

9. Declaració de lesivitat de l'acte administratiu d'alta d'empadronament del dia 18 de setembre de 2013 d'una veïna de Vilassar de Dalt.
S'aprova el punt amb els vots a favor de tots els grups municipals.

*La suma de vots d'aquesta sessió plenària és de 12 enlloc dels 13 habituals per l'absència de la regidora de CiU, Esther Sánchez, que ha sigut mare recentment.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 24 d´abril i de la sessió extraordinària de 28 d´abril de 2014.

2. Adjudicació del contracte per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt a Complex Funerari Maresme S.L.

3. Aprovació de la liquidació del contracte d´obres d´execució del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” adjudicat a Imvaur Construcciones SL.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament de Vilassar de Dalt en relació a la Biblioteca de can Manyer.

5. Aprovació de l´expedient del contracte de serveis de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.

6. Aprovació del conveni marc per a la promoció de l´obra de Rafael Guastavino entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Barcelona i Vilassar de Dalt i el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya.

7. Aprovació de l´oportunitat de l´ocupació dels terrenys d´equipaments del Pla Parcial Riera de Vilassar (PP12) mitjançant una concessió de domini públic.

8.Aprovació de l´adhesió al nou conveni entre la societat Ecovidrio i l´Agència de Residus de Catalunya.

9. Declaració de lesivitat de l´acte administratiu d´alta d´empadronament del dia 18 de setembre de 2013 d´una veïna de Vilassar de Dalt.

10. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
11.  Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:12