Ple del mes de març 2012

Caràcter: Ordinària.
Data: 28 de març de 2012.
Hora: 19:00h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia 
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2012.
2. Moció del PP per millorar l´ocupació del joves.
3. Moció del PP relativa a la bandera espanyola.
4. Elevar al Ple l´informe d'Intervenció trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents d'aplicació pressupostària.
5. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2011.
6. Donar compte de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament segons el RDL 4/2012.
7. Aprovació del Pla d´ajustament segons el RDL 4/2012.
8. Ratificació de tarifes de Viserma relatives al lloguer de la sala polivalent de Can Rafart.
9. Aprovació desestimació d´al•legacions efectuades contra l´inici expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per a l´explotació del bar del Poliesportiu Municipal.
10. Modificació de l´ordenança reguladora de venda no sedentària (Mercat Setmanal).
11. Aprovació del conveni marc de col•laboració institucional entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i l´Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
12. Designació de vocals del Consell Municipal d´Esports.
13. Designació de vocals del Consell Municipal de Joventut.
14. Designació de vocals del Consell de Serveis Socials.
15. Designació de vocals del Consell Escolar Municipal.
16. Adhesió a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20:  cap al bon govern ambiental i l´economia verda.
17. Ratificació del Decret d´Alcaldia de data 23 de març de 2012 relatiu a l´adhesió al conveni de la Generalitat amb la Diputació de Barcelona per a la subvenció en el marc del Pla Extraordinari d´Assistència Financera Local.
18. Aprovació de la incorporació de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP) en els òrgans de participació.
19. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
20. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2012.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Moció del PP per millorar l´ocupació del joves.
La moció s'aprova amb 11 vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, CEV (1 vot) i PSC i 1 abstenció d'ERC. 

3. Moció del PP relativa a la bandera espanyola.
Es rebutja la moció que vol imposar la bandera espanyola a l'Ajuntament amb els vots en contra de tots els partits a excepció de PP.
Durant el tractament d'aquest punt una trentena de persones van omplir la sala de plens amb senyeres i estelades per mostrar el seu desacord amb aquesta moció presentada per la regidora del PP.

4. Elevar al Ple l´informe d'Intervenció trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents d'aplicació pressupostària.
5. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2011.
6. Donar compte de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament segons el RDL 4/2012.
7. Aprovació del Pla d´ajustament segons el RDL 4/2012.
S'aprova pla d'ajust pel període 2012-2022 així com l'escenari pressupostari plurianual i les mesures de sanajament per tal que l'Ajuntament recuperi la solvència fincera i econòmica. L'aprovació va ser possible amb 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i els 6 en contra de CiU, CEV i PP.

8. Ratificació de tarifes de Viserma relatives al lloguer de la sala polivalent de Can Rafart.
Es ratifiquen les noves tarifes de la sala polivalent de can Rafart amb 11 vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i PP i 2 abstencions de la CEV.

9. Aprovació desestimació d´al•legacions efectuades contra l´inici expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per a l´explotació del bar del Poliesportiu Municipal.
Es desestimen les al.legacions contra l'expedient que declara la caducitat de la concessió per l'explotació del bar del Poliesportiu amb 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC i 6 abstencions de CiU, CEV i PP.

10. Modificació de l´ordenança reguladora de venda no sedentària (Mercat Setmanal).
S'aprova inicialment i per unanimitat l'Ordenança reguladora del mercat setmanal que en un futur s'ubicarà a l'aparcament de la Quintana.

11. Aprovació del conveni marc de col•laboració institucional entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i l´Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
S'aprova el Conveni amb 11 vots a favor del GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i PP i 2 abstencions de la CEV.

12. Designació de vocals del Consell Municipal d´Esports.
13. Designació de vocals del Consell Municipal de Joventut.
14. Designació de vocals del Consell de Serveis Socials.
15. Designació de vocals del Consell Escolar Municipal.
Es designen i s'aproven per unanimitat de tots els grups els vocals dels Consells Municipals d'Esports, de Joventut, de Serveis Socials i Escolar.

16. Aprovació de la incorporació de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP) en els òrgans de participació.
S'aprova la incorporació de la CUP als òrgans de participació amb els vots a favor de tots els partits i l'abstenció del PP.

17. Adhesió a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20:  cap al bon govern ambiental i l´economia verda.
S'aprova per unanimitat de tots els grups.

18. Ratificació del Decret d´Alcaldia de data 23 de març de 2012 relatiu a l´adhesió al conveni de la Generalitat amb la Diputació de Barcelona per a la subvenció en el marc del Pla Extraordinari d´Assistència Financera Local.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2012.

2. Moció del PP per millorar l´ocupació del joves.


3. Moció del PP relativa a la bandera espanyola.

4. Elevar al Ple l´informe d'Intervenció trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament i factures pendents d'aplicació pressupostària.
5. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l´exercici 2011.
6. Donar compte de la relació certificada de les obligacions pendents de pagament segons el RDL 4/2012.
7. Aprovació del Pla d´ajustament segons el RDL 4/2012.


8. Ratificació de tarifes de Viserma relatives al lloguer de la sala polivalent de Can Rafart.


9. Aprovació desestimació d´al•legacions efectuades contra l´inici expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per a l´explotació del bar del Poliesportiu Municipal.


10. Modificació de l´ordenança reguladora de venda no sedentària (Mercat Setmanal).


11. Aprovació del conveni marc de col•laboració institucional entre l´Ajuntament de Vilassar de Dalt i l´Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.


12. Designació de vocals del Consell Municipal d´Esports.


13. Designació de vocals del Consell Municipal de Joventut.


14. Designació de vocals del Consell de Serveis Socials.


15. Designació de vocals del Consell Escolar Municipal.

16. Aprovació de la incorporació de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP) en els òrgans de participació.

17. Adhesió a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20:  cap al bon govern ambiental i l´economia verda.


18. Ratificació del Decret d´Alcaldia de data 23 de març de 2012 relatiu a l´adhesió al conveni de la Generalitat amb la Diputació de Barcelona per a la subvenció en el marc del Pla Extraordinari d´Assistència Financera Local.


19. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
20. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:09