Ple del mes de març 2015

Caràcter: Ordinària.
Data: 26 de març de 2015.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 19 de febrer de 2015 i de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2015.
2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de la RLLT.
3. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals i de la plantilla per a l´exercici 2015.
4. Aprovació inicial del Conveni amb l´Associació Petits i Grans Vilassar.
5. Moció sobre l´estació de Rodalia de Premià de Mar.
6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 19 de febrer de 2015 i de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2015.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la RLLT.
3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals i de la plantilla per a l´exercici 2015.
Aquests dos punts es deixen sobre la taula per tractar-los al proper ple.

4. Aprovació inicial del Conveni amb l´Associació Petits i Grans Vilassar.
S'aprova inicialment el conveni per unanimitat de tots els regidors presents.

5. Moció sobre l´estació de Rodalia de Premià de Mar.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els presents.

6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

*La regidora Imma Ninet excusa la seva assistència al ple.

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 19 de febrer de 2015 i de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2015.

2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de la RLLT.

3. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals i de la plantilla per a l´exercici 2015.
Aquests dos punts es deixen sobre la taula per tractar-los al proper ple.

4. Aprovació inicial del Conveni amb l´Associació Petits i Grans Vilassar.


5. Moció sobre l´estació de Rodalia de Premià de Mar.

6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

7. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:52