Ple del mes de març de 2009

Data del ple

26/03/2009

Ordre del dia

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2009.
2. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la liquidació de la concessió de la piscina municipal gestionada pel Sr. Felipe Joaquin Álvarez Nieto-anys 1997-2002.
3. Aprovar l´addenda de modificació al Conveni de col·laboració per a la realització del Projecte Avança de Serveis Públics Digitals.
4. Aprovar definitivament el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials.
5. Aprovar definitivament el Reglament de règim intern de les Llars d´Infants públiques de Vilassar de Dalt.
6. Verificació Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries Cal Garbat-Ravalet de Vilassar de Dalt.
7. Aprovar el projecte d´obra ordinària anomenat “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
8. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
9. Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis pel Servei de Deixalleria dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt.
10. Aprovar l´incorporació de l´annex I/4-3 del contracte programa dels serveis gestionats per VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, relatiu a la gestió de l´equipament La Tela.
11. Commemoració dels 30 anys d´ajuntaments democràtics.
12. Moció d´OXV de nivel·lació de les retribucions dins del Consell d´Administració de Viserma, eliminant les especials de les dues vicepresidències.
13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l´acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2009.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

2. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la liquidació de la concessió de la piscina municipal gestionada pel Sr. Felipe Joaquin Álvarez Nieto. Aanys 1997-2002.
El punt va quedar aprovat amb 9 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, CEV i PP i 4 abstencions d'OXV i el regidor no adscrit.

3. Aprovar l´addenda de modificació al Conveni de col·laboració per a la realització del Projecte Avança de Serveis Públics Digitals.
Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

4. Aprovar definitivament el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials i designació dels membres en representació dels grups municipals.
El reglament es va aprovar definitivament per unanimitat de tots els grups.

5. Aprovar definitivament el Reglament de règim intern de les Llars d´Infants públiques de Vilassar de Dalt.
El punt va quedar aprovat definitivament per unanimitat de tots els grups.

6. Verificació Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries Cal Garbat-Ravalet de Vilassar de Dalt.
L'objectiu d'aquesta modificació és rehabilitar l'edificació coneguda com cal Garbat, la implantació d'un equipament públic i la construcció d'habitatge de protecció oficial al Ravalet.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

7. Aprovar el projecte d´obra ordinària anomenat “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El projecte va quedar aprovat per unanimitat de tots els grups.

8. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del “Projecte d´obra d´adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

9. Aprovar la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis pel Servei de Deixalleria dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt, per tal que la presidència passi a ser d'un a tres anys.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

10. Aprovar l´incorporació de l´annex I/4-3 del contracte programa dels serveis gestionats per VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, relatiu a la gestió de l´equipament La Tela.
La moció es va aprovar amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PP i regidor no adscrit i 1 en contra de la CEV.

11. Commemoració dels 30 anys d´ajuntaments democràtics amb l'organització de jornades de portes obertes al consistori i als edificis emblemàtics del municipi, edició de material divulgatiu i organització d'exposicions informatives.
El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

12. Moció d´OXV de nivel·lació de les retribucions dins del Consell d´Administració de Viserma, eliminant les especials de les dues vicepresidències.
S'accepta la moció amb l'esmena de portar-la a la Junta General de Viserma.

13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

14. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

Fitxer: PleMarc2009.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 41
Mida: 166,23 kB

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:08