Ple del mes de març de 2010

Dia: 25 de març de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2010.
2. Modificació de l'estructura tarifària del servei municipal d´abastament d´aigua de consum humà de Vilassar de Dalt.
3. Aprovació de l´afectació com a bé demanial del solar de Can Robinat per a ubicació del nou mercat municipal i la seva adscripció a la societat municipal Viserma, Serveis i Maneniment, SLU.
4. Acceptació de l´ajut corresponent a l´anualitat 2010 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (construcció) i de la normativa.
5. Ratificació del Decret d´Alcaldia número 246, de substitució de l´aval bancari entregat per IMVAUR Construcciones, SL per una assegurança de caució.
6. Aprovació del text refós d´una modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la nau sud de Can Manyer per equipament i trasllat d´aprofitament.
7. Moció d´OXV de proposta de redacció del Catàleg del Patrimoni Cultural de Vilassar.
8. Moció de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt envers la N-II i la C-32.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2010
L'acta s'aprova per unanimitat.

2. Modificació de l'estructura tarifària del servei municipal d´abastament d´aigua de consum humà de Vilassar de Dalt.
La moció s'aprova per 7 vots a favor del GEV, CiU, ERC i PSC i 6 en contra d´OxV, la CEV, el PPC i Francesc Andreu.

3. Aprovació de l´afectació com a bé demanial del solar de Can Robinat per a ubicació del nou mercat municipal i la seva adscripció a la societat municipal Viserma, Serveis i Maneniment, SLU.
S'aprova la proposta per 12 vots a favor i 1 abstenció de la CEV.

4. Acceptació de l´ajut corresponent a l´anualitat 2010 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (construcció) i de la normativa.
La moció s'aprova per consens.

5. Ratificació del Decret d´Alcaldia número 246, de substitució de l´aval bancari entregat per IMVAUR Construcciones, SL per una assegurança de caució.
La proposta s´aprova amb 12 vots a favor i 1 abstenció de la CEV.

6. Aprovació del text refós d´una modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la nau sud de Can Manyer per equipament i trasllat d´aprofitament.
S´aprova la moció per 11 vots a favor i 2 en contra de CEV i Francesc Andreu.

7. Moció d´OXV de proposta de redacció del Catàleg del Patrimoni Cultural de Vilassar.
La moció és aprovada per consens de tots els grups.

8. Moció de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt envers la N-II i la C-32.
La moció vol mostrar el desacord amb el Pla de Mobilitat presentat pel Consell Comarcal del Maresme. S'aprova per 12 vots a favor i 1 en contra de CiU.
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Documents

Acta del ple en format PDF.

Fitxer: mars_2010.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 45
Mida: 184,82 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2010

2. Modificació de l'estructura tarifària del servei municipal d´abastament d´aigua de consum humà de Vilassar de Dalt.

3. Aprovació de l´afectació com a bé demanial del solar de Can Robinat per a ubicació del nou mercat municipal i la seva adscripció a la societat municipal Viserma, Serveis i Maneniment, SLU.

4. Acceptació de l´ajut corresponent a l´anualitat 2010 del PUOSC per Biblioteca Can Manyer (construcció) i de la normativa.

5. Ratificació del Decret d´Alcaldia número 246, de substitució de l´aval bancari entregat per IMVAUR Construcciones, SL per una assegurança de caució.

6. Aprovació del text refós d´una modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l´àmbit de la nau sud de Can Manyer per equipament i trasllat d´aprofitament.

7. Moció d´OXV de proposta de redacció del Catàleg del Patrimoni Cultural de Vilassar.


8. Moció de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt envers la N-II i la C-32.

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

10. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:51