Ple del mes de novembre 2019

Caràcter: ordinària
Data: 28 de novembre de 2019
Hora: 20.00 h
Lloc: sala de Plens.

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i urgent del dia 16 d'octubre,  de l'extraordinària del dia 22 d'octubre i de l'ordinària del dia 24 d'octubre.
2.- Acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a 2020.
3.- Aprovació d'un Pla Econòmic Financer pel període 2019 – 2020.
4.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2020.
5.- Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: Projecte "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca" (Programa operatiu FEDER 2014-2020).
6.- Donar compte de la renúncia del regidor Joan Adell Pla.
7.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
8.- Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i urgent del dia 16 d'octubre, de l'extraordinària del dia 22 d'octubre i de l'ordinària del dia 24 d'octubre.
Les actes s'aproven per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a 2020.
S'aproven les ordenances fiscals per al 2020 amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar.

3.- Aprovació d'un Pla Econòmic Financer pel període 2019 – 2020.
El Ple aprova un Pla Econòmic Financer per al 2020 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i el PSC i les abstencions de Junts per Vilassar i la CUP.

4.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2020.

S'aproven inicialment el Pressupost 2020 amb els vots a favor d'ARA Vilassar i les abstencions de JUnts per Vilassar, la CUP i el PSC.

El Ple Vilassar aprova inicialment el Pressupost 2020  xifrat en 12.406.717€.Un Pressupost que, venint d'un gran esforç de contenció, enceta un cicle de normalitat i viabilitat econòmica en què es podran reprendre moltes inversions pendents en via pública,equipaments i serveis.

5.- Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: Projecte "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca" (Programa operatiu FEDER 2014-2020).
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

6.- Donar compte de la renúncia del regidor Joan Adell Pla.
El regidor del PSC, Joan Adell, deixa la seva acta de regidor per motius professionals.

Fitxers de so

1.- Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i urgent del dia 16 d'octubre,  de l'extraordinària del dia 22 d'octubre i de l'ordinària del dia 24 d'octubre.

 

2.- Acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a 2020.

 


3.- Aprovació d'un Pla Econòmic Financer pel període 2019 – 2020.

 

4.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2020.
5.- Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: Projecte "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca" (Programa operatiu FEDER 2014-2020).

 

6.- Donar compte de la renúncia del regidor Joan Adell Pla.

 

7.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
8.- Precs i preguntes.


 
Vídeo acta

Enllaç a la vídeo acta del Ple: http://vilasardedalt.videoacta.es/?pleno=20191128

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:01