Ple del mes de novembre de 2008

Data del ple

27/11/2008

Ordre del dia

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2008.
2. Modificació del contracte de gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable –concessió administrativa- amb SOREA.
3. Aprovació inicial expedient modificació de crèdit Pressupost 2008.
4. Concertació d'una operació de tresoreria.
5. Proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau.
6. Declaració de la sardana com a “Dansa Nacional de Catalunya”
7. Nomenament de la Plaça de Miquel Martí i Pol.
8. Rebuig de les curses de braus i declaració de Vilassar de Dalt com a municipi amic dels animals.
9. Adhesió al manifest i a la Primera Trobada de càrrecs electes locals pel Dret a Decidir.
10. Incorporació de partida al pressupost 2009 per a la redacció d'un projecte per cobrir les pistes exteriors de Can Banús.
11. Tramitació de sol·licitud per a la declaració del teatre de la Massa com a BCIN.
12. Canvi de data del ple de desembre al dia 17.
13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2008.
L'acta es va aprovar amb 11 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV; 1 vot en contra de la CEV i 1 abstenció del regidor no adscrit.
 
2. Modificació del contracte de gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable –concessió administrativa- amb SOREA.
Aquesta modificació del contracte es fa per tal d'adjudicar a SOREA les obres de potabilització de les aigües dels pous que es recuperaran gràcies a la subvenció de 417.119 euros que ha aportat l'ACA al municipi. El finançament d'aquestes obres es farà un 80% de la subvenció de l'ACA i el 20% restant a càrrec de la modificació de tarifes de SOREA de l'any vinent que suposaria un increment en la propera revisió de tarifes de 2 cèntims per cada mil litres d'aigua.
El punt va ser aprovat amb 12 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit i 1 abstenció de la CEV

3. Aprovació inicial expedient modificació de crèdit Pressupost 2008 per fer front a totes les despeses que es generaran pel correcte funcionament dels serveis.
Amb aquesta modificació es renuncia a algunes despeses per poder finançar-ne d'altres que no es poden obviar.
El punt va ser aprovat amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC; i 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

4. Concertació d'una operació de crèdit a curt termini per fer front a les necessitats transitòries de tresoreria.
El punt es va aprovar amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC; 6 abstencions d'OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

5. Proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau.
Es proposa el Sr. Xavier Vilà i Planas per exercir el càrrec de pau i el Sr. Carles Amorós i Boquet per exercir de jutges de pau suplent.
Aquesta proposta queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, PSC pel Sr. Xavier Vilà i Planas com a jutge titular i pel Sr. Carles Amorós i Boquet com a suplent.
La Sra. Montserrat Babot ha obtingut 3 vots a favor de la CEV, PPC i regidor no adscrit com a jutgessa titular i 1 vot com a jutgessa suplent de la CEV. D'altra banda, el PPC i el regidor no adscrit han donat el seu vot com a jutge suplent a Carles Amorós.
El grup d'OXV s'ha abstingut en les votacions.

6. Declaració de la sardana com a “Dansa Nacional de Catalunya”
La moció, presentada pel Grup Sardanista de Vilassar de Dalt, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.
 
7. Nomenament de la Plaça de Miquel Martí i Pol.
La plaça serà la que hi haurà al davant de la biblioteca de can Manyer.
La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

8. Rebuig de les curses de braus i declaració de Vilassar de Dalt com a municipi amic dels animals.
La moció, presentada pel PSC, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, excepte el PPC que es va abstenir.

9. Adhesió al manifest i a la Primera Trobada de càrrecs electes locals pel Dret a Decidir.
La moció, presentada pel grup d'OXV, va ser aprovada amb 11 vots a favor del GEVD, CIU, ERC, OXV, CEV i regidor no adscrit, i 2 abstencions del PSC i el PPC.

10. Incorporació de partida al pressupost 2009 per a la redacció d´un projecte per cobrir les pistes exteriors de Can Banús.
La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

11. Tramitació de sol·licitud per a la declaració del teatre de la Massa com a Bé Cultural d'Interès Nacional.
La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

12. Canvi de data del ple de desembre al dia 22.
La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

14. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne més detalls en aquest document adjunt.

Fitxer: 27_de_novembre_de_2008__ordinari_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 47
Mida: 211,02 kB

Fitxers de so

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2008.

2. Modificació del contracte de gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable –concessió administrativa- amb SOREA.

3. Aprovació inicial expedient modificació de crèdit Pressupost 2008.

4. Concertació d'una operació de tresoreria.

5. Proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau.

6. Declaració de la sardana com a “Dansa Nacional de Catalunya”

7. Nomenament de la Plaça de Miquel Martí i Pol.

8. Rebuig de les curses de braus i declaració de Vilassar de Dalt com a municipi amic dels animals.

9. Adhesió al manifest i a la Primera Trobada de càrrecs electes locals pel Dret a Decidir.

10. Incorporació de partida al pressupost 2009 per a la redacció d'un projecte per cobrir les pistes exteriors de Can
Banús.

11. Tramitació de sol·licitud per a la declaració del teatre de la Massa com a BCIN.

12. Canvi de data del ple de desembre al dia 17.

13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

14. Precs i preguntes.

Intervenció públic

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:16