Ple del mes de novembre de 2011

Caràcter: ORDINÀRIA.
Data: 24 de novembre de 2011.
Hora: a les 20:00h.
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 d'octubre i de l'ordinària del dia 27 d'octubre.

2. Resolució de les al·legacions i aprovació del Compte General 2010.

3. Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2010 prorrogat per a 2011, per transferència de crèdit entre partides, expedient de modificació número 13/2011.

4. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant CatSalut, per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a la construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt.

5. Aprovació del calendari de sessions per al 2012

6. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

7. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 d'octubre i de l'ordinària del dia 27 d'octubre.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups. 

2. Resolució de les al•legacions i aprovació del Compte General 2010.
El punt s'aprova amb 10 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i CiU, 2 vots en contra de la CEV i una abstenció del PP.

3. Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2010 prorrogat per a 2011, per transferència de crèdit entre partides, expedient de modificació número 13/2011.
Aquest punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, OXV, ERC i PSC, 5 abstencions de CiU i la CEV i 1 vot en contra del PP.

4. Aprovació del conveni de col•laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant CatSalut, per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a la construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt.
Aquest punt es retira de l'ordre del dia. 

5. Aprovació del calendari de sessions per al 2012
S'aprova el calendari per unanimitat de tots els grups. 

6. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

7. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 d'octubre i de l'ordinària del dia 27 d'octubre.


2. Resolució de les al·legacions i aprovació del Compte General 2010.

3. Modificació del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l'exercici 2010 prorrogat per a 2011, per transferència de crèdit entre partides, expedient de modificació número 13/2011.

4. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant CatSalut, per finançar les inversions en la redacció del projecte necessari per a la construcció d'un centre de salut a Vilassar de Dalt.

5. Aprovació del calendari de sessions per al 2012

7. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:18