Ple del mes de setembre 2009

Dia: 23 de setembre de 2009
Hora: 8 del vespre
Lloc: Saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Desestimació de les al·legacions presentades al Compte General 2008 i la seva aprovació.
2. Expedient de modificació de crèdits núm. 26/09.
3. Modificació de les condicions financeres del préstec de regularització de les inversions.
4. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 783/09 de 6 d´agost, pel qual s´accepta la renúncia presentada per la UTE Fuentes y Ariza S.A i Construcciones Lañada S.L. de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
5. Adjudicació provisional del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
6. Resolució sol·licitud de SOREA sobre actualització de tarifes pel subministrament d´aigua potable a Vilassar de Dalt.
7. Aprovació conveni cessió d´ús del programa informàtic del Registre de Sol·licitants d´Habitatges amb Protecció Oficial amb ADIGSA i encomana de la gestió d´aquest servei i el corresponent aplicatiu informàtic a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, Annex I/2-5 del contracte programa.
8. Al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
9. Ratificar els Decrets d´alcaldia núms. 581 i 822 relatius als ajuts d´escolarització de la Llar d´infants curs 2009/2010 en relació a la convocatòria de la Generalitat de Catalunya.
10. Moció d´ERC i dels grups que s´hi vulguin afegir de suport a les consultes populars municipals per la independència.
11. Moció d´OXV i dels grups que s´hi vulguin afegir per crear un grup de treball per consensuar una reducció de despeses municipals.
12. Moció del PSC i dels grups que s´hi vulguin afegir de suport a l´Estatut d´Autonomia de Catalunya.
13. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
14. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Desestimació de les al·legacions presentades al Compte General 2008 i la seva aprovació.
El punt s'aprova amb els 7 vots a favor dels grups de l'equip de govern GEV, CiU, ERC i PSC i els 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

2. Expedient de modificació de crèdits núm. 26/09.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor del GEV, CiU, ERC i PSC i els 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

3. Modificació de les condicions financeres del préstec de regularitazació de les inversions.
El punt queda aprovat amb els 7 vots a favor dels grups de l'equip de govern GEV, CiU, ERC i PSC i els 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

4. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 783/09 de 6 d´agost, pel qual s´accepta la renúncia presentada per la UTE Fuentes y Ariza S.A i Construcciones Lañada S.L. de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

5. Adjudicació provisional del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
El punt queda aprovat per unanimitat de tots els grups.

6. Resolució sol·licitud de SOREA sobre actualització de tarifes pel subministrament d´aigua potable a Vilassar de Dalt.
Es proposa suspendre el punt per la no acceptació de l'actualització de tarifes de SOREA que pretèn augmentar-les gairebé un 15%. El punt es tornarà a portar al ple quan SOREA presenti la nova documentació. La suspensió s'aprova amb 10 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, CEV, PPC i regidor no adscrit i 3 abstencions d'OXV.

7. Aprovació conveni cessió d´ús del programa informàtic del Registre de Sol·licitants d´Habitatges amb Protecció Oficial amb ADIGSA i encomana de la gestió d´aquest servei i el corresponent aplicatiu informàtic a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, Annex I/2-5 del contracte programa.
El punt s'aprova amb 12 vots a favor del GEV, CiU, ERC, PSC, OXV, PPC i regidor no adscrit
i 1 abstenció de la CEV.

8. Al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
El punt queda aprovat amb els 7 vots a favor dels grups de l'equip de govern GEV, CiU, ERC i PSC i els 6 vots en contra d'OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

9. Ratificar els Decrets d´alcaldia núms. 581 i 822 relatius als ajuts d´escolarització de la Llar d´infants curs 2009/2010 en relació a la convocatòria de la Generalitat de Catalunya.
La moció queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

10. Moció d´ERC i dels grups que s´hi vulguin afegir al reconeixament de la plataforma "Vilassar Decideix" promotora de la consulta popular municipal per la independència.
La moció queda aprovada amb 11 vots a favor del GEVD, OXV, CiU, ERC, CEV i regidor no adscrit i 2 vots en contra del PSC i del PPC.

11. Moció d´OXV i dels grups que s´hi vulguin afegir per crear un grup de treball per consensuar una reducció de despeses municipals.
Aquesta moció ha estat ha estat retirada de l'ordre del dia.

12. Moció del PSC i dels grups que s´hi vulguin afegir de suport a l´Estatut d´Autonomia de Catalunya.
La moció queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, PSC, CEV i regidor no adscrit, 2 vots en contra ERC i PPC i 4 abstencions d'OXV i CiU.

Documents

Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

Fitxer: PleSetembre2009.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 49
Mida: 292,54 kB

Fitxers de so

1. Desestimació de les al·legacions presentades al Compte General 2008 i la seva aprovació.
2. Expedient de modificació de crèdits núm. 26/09.
3. Modificació de les condicions financeres del préstec de regularització de les inversions.
4. Ratificar el Decret d´alcaldia núm. 783/09 de 6 d´agost, pel qual s´accepta la renúncia presentada per la UTE Fuentes y Ariza S.A i Construcciones Lañada S.L. de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
5. Adjudicació provisional del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
6. Resolució sol·licitud de SOREA sobre actualització de tarifes pel subministrament d´aigua potable a Vilassar de Dalt.
7. Aprovació conveni cessió d´ús del programa informàtic del Registre de Sol·licitants d´Habitatges amb Protecció Oficial amb ADIGSA i encomana de la gestió d´aquest servei i el corresponent aplicatiu informàtic a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, Annex I/2-5 del contracte programa.
8. Al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
9. Ratificar els Decrets d´alcaldia núms. 581 i 822 relatius als ajuts d´escolarització de la Llar d´infants curs 2009/2010 en relació a la convocatòria de la Generalitat de Catalunya.
10. Moció d´ERC i dels grups que s´hi vulguin afegir de suport a les consultes populars municipals per la independència.
11. Moció d´OXV i dels grups que s´hi vulguin afegir per crear un grup de treball per consensuar una reducció de despeses municipals.
12. Moció del PSC i dels grups que s´hi vulguin afegir de suport a l´Estatut d´Autonomia de Catalunya.
14. Precs i preguntes.
Intervenció del públic.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:01