Ple del mes de setembre de 2014

Caràcter: ordinària
Data: 25 de setembre de 2014.
Hora: a les 20h.
Lloc: a la sala de Plens.

Ordre del dia
1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2014.
2. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2014 per aplicació del superàvit pressupostari 2013.
3. Aprovació d´una pròrroga d´un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.
4. Pròrroga d´un any del contracte de serveis per a la recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport.
5. Donar compte de l´informe d´avaluació del 2n. trimestre segons la Llei 2/2012 d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
6. Moció sobre la sentència relativa a la bandera.
7. Aprovació de la composició de la Comissió Municipal per a la consulta del dia 9 de novembre.
8. Ratificació de l´acord d´aprovació de la modificació dels Estatuts de la DO Alella, aprovada en assemblea general del Consorci.
9. Donar compte del Decret d´Alcaldia número 885, de data 18 de setembre de 2014, de modificació de l´estructuració en àrees, atribucions i delegacions als regidors delegats i designació de nou regidor com a membre de l´equip de govern.
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2014.
L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació del compte general de 2013
S'aprova el punt amb 8 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC i regidor no adscrit), 4 abstencions (CiU i PP) i una abstenció (CEV).

3. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2014 per aplicació del superàvit pressupostari 2013.
La modificació s'aprova amb 8 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC i regidor no adscrit), 4 abstencions (CiU i PP) i una abstenció (CEV).

4. Aprovació d´una pròrroga d´un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.
S'aprova la pròrroga per unanimitat de tots els grups municipals.

5. Pròrroga d´un any del contracte de serveis per a la recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport.
El punt s'aprova amb 12 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, regidor no adscrit, CiU i PP) i una abstenció (CEV).

6. Donar compte de l´informe d´avaluació del 2n. trimestre segons la Llei 2/2012 d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Moció sobre la sentència relativa a la bandera.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els regidors presents a la votació (la regidora del PP abandona la sala de plens en el moment del debat d'aquesta moció).

8. Aprovació de la composició de la Comissió Municipal per a la consulta del dia 9 de novembre.
S'aprova la composició de la comissió formada pels següents membres: l'Alcalde, Xavier Godàs com a president, un representant de cada grup municipal: el Sr. Solà (CiU), el Sr. Lorca (GEVD), el Sr. Oliva (OxV), el Sr. Cusidó (CEV), i el Sr. Yelo (ERC); el Sr.Planas (CUP), la Sra. Loire com a representant de l'ANC més un secretari a designar.

S'aprova el punt amb 11 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, CiU, CEV i regidor no adscrit) i una abstenció (PSC).

9. Ratificació de l´acord d´aprovació de la modificació dels Estatuts de la DO Alella, aprovada en assemblea general del Consorci.
El punt s'aprova per unanimitat.

10. Donar compte del Decret d´Alcaldia número 885, de data 18 de setembre de 2014, de modificació de l´estructuració en àrees, atribucions i delegacions als regidors delegats i designació de nou regidor com a membre de l´equip de govern.

Es tracta d'urgència una Moció pel reconeixement dels 25 anys de la Fira del Bolet i la Natura.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els regidors presents.

11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2014.

2. Aprovació del compte general de 2013


3. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2014 per aplicació del superàvit pressupostari 2013.


4. Aprovació d´una pròrroga d´un any del contracte del servei de recollida, transport i eliminació de residus sòlids urbans.

5. Pròrroga d´un any del contracte de serveis per a la recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport.


6. Donar compte de l´informe d´avaluació del 2n. trimestre segons la Llei 2/2012 d´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


7. Moció sobre la sentència relativa a la bandera.

8. Aprovació de la composició de la Comissió Municipal per a la consulta del dia 9 de novembre.

9. Ratificació de l´acord d´aprovació de la modificació dels Estatuts de la DO Alella, aprovada en assemblea general del Consorci.

10. Donar compte del Decret d´Alcaldia número 885, de data 18 de setembre de 2014, de modificació de l´estructuració en àrees, atribucions i delegacions als regidors delegats i designació de nou regidor com a membre de l´equip de govern.

Moció pel reconeixement dels 25 anys de la Fira del Bolet i la Natura.

11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 17:06