Ple del mes de setembre de 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 30 de setembre de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de juliol de 2021.

2.- Resolució d’al.legacions i aprovació definitiva de l’Addenda al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts.

3.- Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

4.- Moció a favor de la declaració institucional per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el ministeri de relacions exteriors i el govern de l’Estat Espanyol.

5.- Moció sobre l’escalada de preus de l’electricitat.

6.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al  Segon Trimestre de 2021.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de juliol i agost  de 2021.

8.- Precs i preguntes.

 

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de juliol de 2021.

L'acta s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’Addenda al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts.

El ple resol les al·legacions i aprova definitivament l’Addenda al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts que incorpora un decàleg de funcionament de la zona del Refugi d'animals de Vallmorena destinada als gats.

El punt s’aprova amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra del regidor no adscrit. 

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Aquest codi de conducta estableix el conjunt de principis ètics i de bon govern, i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’administració local.

La moció s’aprova amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra del regidor no adscrit.

4.- Moció a favor de la declaració institucional per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el ministeri de relacions exteriors i el govern de l’Estat Espanyol.

La moció presentada per la CUP i el regidor no adscrit vol mostrar el suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i manifestar-se a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.

El punt s’aprova amb 10 vots a favor (CUP, el regidor no adscrit, ARA Vilassar i PSC) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

5.- Moció sobre l’escalada de preus de l’electricitat.

ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit també han presentat una moció sobre l’escalada de preus de l’electricitat que, entre altres aspectes, insta la construcció d’un model propi de Catalunya basat en l’exercici de la sobirania, la regulació pública en funció dels interessos socials de la ciutadania i una efectiva eficiència ambiental. Amb l’aprovació d’aquesta moció l’'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania, i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.

La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al  Segon Trimestre de 2021.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de juliol i agost  de 2021.

8.- Precs i preguntes.

 

Resum del Ple

El primer ple del curs 2021-2022 ha tingut lloc aquest dijous 30 de setembre encara de manera telemàtica. La sessió ha començat amb l’aprovació de l’acta de la darrera sessió ordinària, la de juliol de 2021 per unanimitat de tot el plenari.

Un cop aprovada l’acta, el ple ha resolt les al·legacions i aprovat definitivament l’ l’Addenda al Reglament del Servei Municipal d’animals de companyia abandonats i perduts que incorpora un decàleg de funcionament de la zona del Refugi d'animals de Vallmorena destinada als gats amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra del regidor no adscrit.

El ple d’aquest mes de setembre també ha aprovat definitivament el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt aprovat inicialment el passat 27 de maig amb 10 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i un vot en contra del regidor no adscrit.

En el marc de les mocions presentades pels diferents grups polítics el ple ha debatut i aprovat una Moció a favor de la declaració institucional per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el ministeri de relacions exteriors i el govern de l’Estat Espanyol presentada per la CUP i el regidor no adscrit. La moció s'ha aprovat amb 10 vots a favor (CUP, el regidor no adscrit, ARA Vilassar i PSC) i 3 abstencions (Junts per Vilassar).

ARA Vilassar, Junts per Vilassar, la CUP i el regidor no adscrit també han presentat una moció sobre l’escalada de preus de l’electricitat que, entre altres aspectes, insta la construcció d’un model propi de Catalunya basat en l’exercici de la sobirania, la regulació pública en funció dels interessos socials de la ciutadania i una efectiva eficiència ambiental. Amb l’aprovació d’aquesta moció l’'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania, i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

Després de donar compte de l’informe de morositat i dels decrets d’alcaldia del darrer mes, s’ha obert el torn de precs i preguntes dels regidors i regidores de l’oposició. I un cop contestades les preguntes que la ciutadania ha fet arribar aquest mes s’ha donat per tancada la sessió plenària.

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 12:58