Ple del mes d'octubre 2009

Data del ple

29/10/2009

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2009 i de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2009.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2010.

3. Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilassar de Dlt.

4. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joaquin Álvarez Nieto contra l'aprovació definitiva de la liquidació de la concessió de la piscina municipal anys 1997 - 2002 i aprovació de la finalització convencional de l'expedient.

5. Aprovació model 1-2 subvenció any 2009 PUOSC reurbanització dels carrers del casc antic 1a fase.

6. Aprovació model 1-2 subvenció any 2009 PUOSC rehabilitació Escorxador per equipament cultural.

7. Aprovació de la creació del fitxer de dades de caràcter personal "Igualtat Home - Dona".

8. Ratificació del Decret núm. 964 d'acceptació de les subvencions atorgades per la generalitat de Catalunya per al funcionment de les Llars d'infants municipals curs 2008 - 2009.

9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

10. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2009 i de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2009.
Les dues actes s'aproven per unanimitat.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2010.
Aquest punt s'aprova amb 8 vots a favor del Grup d'Esquerres, CiU, ERC, PSC i PP, 4 abstencions d'OxV i el regidor no adscrit i un vot en contra de la CEV.

3. Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El punt s'aprova per unanimitat.

4. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joaquin Álvarez Nieto contra l'aprovació definitiva de la liquidació de la concessió de la piscina municipal anys 1997 - 2002 i aprovació de la finalització convencional de l'expedient.
Aquest punt s'aprova amb 12 vots a favor de GEV, CIU, ERC, PSC, OxV, PP i regidor no adscrit i un vot en contra de la CEV.

5. Aprovació model 1-2 subvenció any 2009 PUOSC reurbanització dels carrers del casc antic 1a fase.
Amb aquesta subvenció es preveu rehabilitat el Carrer Nou. S'aprova la proposta per unanimitat de tots els grups.

6. Aprovació model 1-2 subvenció any 2009 PUOSC rehabilitació Escorxador per equipament cultural.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

7. Aprovació de la creació del fitxer de dades de caràcter personal "Igualtat Home - Dona".
El punt d'aprova per unanimitat de tots els grups municipals.

8. Ratificació del Decret núm. 964 d'acceptació de les subvencions atorgades per la generalitat de Catalunya per al funcionment de les Llars d'infants municipals curs 2008 - 2009.
S'aprova la moció per unanimitat.

9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

10. Precs i preguntes.

Documents

Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

Fitxer: PleOctubre2009.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 34
Mida: 220,34 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2009 i de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2009.
2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2010.
3. Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Vilassar de Dlt.
4. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joaquin Álvarez Nieto contra l'aprovació definitiva de la liquidació de la concessió de la piscina municipal anys 1997 - 2002 i aprovació de la finalització convencional de l'expedient.
5. Aprovació model 1-2 subvenció any 2009 PUOSC reurbanització dels carrers del casc antic 1a fase.
6. Aprovació model 1-2 subvenció any 2009 PUOSC rehabilitació Escorxador per equipament cultural.
7. Aprovació de la creació del fitxer de dades de caràcter personal \"Igualtat Home - Dona\".
8. Ratificació del Decret núm. 964 d'acceptació de les subvencions atorgades per la generalitat de Catalunya per al funcionment de les Llars d'infants municipals curs 2008 - 2009.
9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 11:00