Ple del mes d'octubre 2010

Dia: 28 d´octubre de 2010
Hora: 8 del vespre
Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
Caràcter: ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2010.
2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per l´exercici de 2011.
3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, per suplement de crèdit, expedient 14/2010.
4. Aprovació inicial de l´Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l´àmbit territorial de Vilassar de Dalt.
5. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
6. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva de la supressió del servei municipal d´Escola d´Adults.
7. Aprovació del canvi de denominació del municipi.
8. Aprovació del nom de les pistes d´atletisme municipals com a “Pistes d´Atletisme Casilda Arnaiz”, en memòria de la vilassarenca Casilda Arnaiz Somarriba. 
9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10.Precs i preguntes.

L´alcalde

Llorenç Artigas i Planas

Vilassar de Dalt, 25 d´octubre de 2010

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2010.
L'acta s'aprova amb 12 vots a favor de GEVD, CiU, ERC, PSC, OxV, CEV i el regidor no adscrit i una abstenció del PPC.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per l´exercici de 2011.
Aquest punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra de OxV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.

3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, per suplement de crèdit, expedient 14/2010.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor de GEVD, CiU, ERC i PSC i 6 abstencions de OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit.
 
4. Aprovació inicial de l´Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l´àmbit territorial de Vilassar de Dalt.
La moció d'aprova amb 12 vots a favor de GEVD, CiU, ERC, PSC, OxV, PPC i el regidor no adscrit i una abstenció de CEV.

5. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Aquest punt es retira de l'ordre del dia.

6. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva de la supressió del servei municipal d´Escola d´Adults.
S'aprova el punt amb 7 vots a favor de GEVD, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra de OXV, CEV, PPC i regidor no adscrit.

7. Aprovació del canvi de denominació del municipi.
La moció s'aprova amb 7 vots a favor d'ERC, OXV, CEV, PPC i el regidor no adscrit, 5 vots en contra de GEVD i PSC i una abstenció de CiU.
L'acord del ple es farà arribar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya que és qui té la darrera paraula.

8. Aprovació del nom de les pistes d´atletisme municipals com a “Pistes d´Atletisme Casilda Arnaiz”, en memòria de la vilassarenca Casilda Arnaiz Somarriba. 
El Ple aprova per unanimitat aquesta moció que arriba a proposta del Club d'Atletisme de Vilassar de Dalt.

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
10.Precs i preguntes.

Fitxers de so

1. Aprovació de l´acta de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2010.

2. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals per l´exercici de 2011.

3. Aprovació inicial de modificació del pressupost de l´Ajuntament per a l´exercici 2010, per suplement de crèdit, expedient 14/2010.
 
4. Aprovació inicial de l´Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l´àmbit territorial de Vilassar de Dalt.

5. Resolució d´al•legacions i aprovació provisional del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

6. Resolució d´al•legacions i aprovació definitiva de la supressió del servei municipal d´Escola d´Adults.

7. Aprovació del canvi de denominació del municipi.

8. Aprovació del nom de les pistes d´atletisme municipals com a “Pistes d´Atletisme Casilda Arnaiz”, en memòria de la vilassarenca Casilda Arnaiz Somarriba.

9. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

10.Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:43