Ple del mes d'octubre de 2011

Caràcter: Ordinària.
Data: 27 d’octubre de 2011.
Hora: 20:00 h.
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2011.
2. Aprovació acord pel civisme i la convivència a Vilassar de Dalt.
3. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals exercici 2012.
4. Aprovació de la modificació, i del corresponent conveni, de la delegació de funcions de gestió i recaptació de tributs a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
5. Nomenament de representants dels col•laboradors de l’emissora al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de l’Emissora i del representant dels regidors de l’oposició al Consell de Direcció de l’Organisme Autònom de l’Emissora.
6. Designació dels dos representants de l’Ajuntament a la Comissió Executiva del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.
7. Ratificació aprovació PAES i calendari d’actuació.
8. Requeriment a Imprimeix SL per la devolució dels imports percebuts per prestacions no efectuades i altres mesures.
9. Moció de CiU sobre el protocol de l’Ajuntament.
10. Moció per a la dinamització del comerç local a Vilassar de Dalt.
11.Moció per a la reducció d’una de les dotze pagues mensuals dels membres de la Corporació i l’eliminació de la paga extra de Nadal als alts càrrecs de l’Ajuntament.
12. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2011.
L'ordre del dia s'aprova per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació acord pel civisme i la convivència a Vilassar de Dalt.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups

3. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals exercici 2012.
Les ordenances fiscals per al 2012 s'han aprovat provisionalment amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC; el vot en contra del PP i les 5 abstencions de CIU i CEV. 

4. Aprovació de la modificació, i del corresponent conveni, de la delegació de funcions de gestió i recaptació de tributs a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
La moció s'aprova amb 9 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i CEV, i 4 vots en contra de CIU i PP.

5. Nomenament de representants dels col•laboradors de l’emissora al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de l’Emissora i del representant dels regidors de l’oposició al Consell de Direcció de l’Organisme Autònom de l’Emissora.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6. Designació dels dos representants de l’Ajuntament a la Comissió Executiva del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

7. Ratificació aprovació PAES (Pla d'Acció per l'Energia Sostenible) i calendari d’actuació.
S'aprova la moció amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC, 3 en contra de CIU i 3 abstencions de la CEV i PP.


8. Requeriment a Imprimeix SL per la devolució dels imports percebuts per prestacions no efectuades i altres mesures.
La moció s'aprova amb els 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC, PSC i PP, i 5 abstencions de CIU i CEV.

9. Moció de CiU sobre el protocol de l’Ajuntament.
La moció queda sobre la taula per treballar-la conjuntament.

10. Moció per a la dinamització del comerç local a Vilassar de Dalt.
La moció ha estat rebutjada, ja que segons ha al·legat el regidor de Promoció de la Vila, Benet Oliva, ja existeix una guia i un pla d'actuació que s'està posant en marxa. El resultat de les votacions çha estat el següent: 7 vots en contra del GEVD, OXV, ERC i PSC, 2 abstencions de la CEV i 4 vots a favor de CIU i PP. 

11.Moció per a la reducció d’una de les dotze pagues mensuals dels membres de la Corporació i l’eliminació de la paga extra de Nadal als alts càrrecs de l’Ajuntament.
La moció es rebutja amb 7 en contra del GEVD, OXV, ERC i PSC, i 6 a favor de CIU, CEV i PP.

Sobrevingut:

Composició de la Comissió negociadora del Conveni Col·lectiu i del Comité de Seguretat i Salut.
El punt s'aprova amb 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC, i 6 abstencions de CIU, CEV i PP.

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2011.

2. Aprovació acord pel civisme i la convivència a Vilassar de Dalt.

3. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals exercici 2012.

4. Aprovació de la modificació, i del corresponent conveni, de la delegació de funcions de gestió i recaptació de tributs a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.


5. Nomenament de representants dels col•laboradors de l’emissora al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de l’Emissora i del representant dels regidors de l’oposició al Consell de Direcció de l’Organisme Autònom de l’Emissora.


6. Designació dels dos representants de l’Ajuntament a la Comissió Executiva del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.


7. Ratificació aprovació PAES i calendari d’actuació.


8. Requeriment a Imprimeix SL per la devolució dels imports percebuts per prestacions no efectuades i altres mesures.

9. Moció de CiU sobre el protocol de l’Ajuntament.


10. Moció per a la dinamització del comerç local a Vilassar de Dalt.


11.Moció per a la reducció d’una de les dotze pagues mensuals dels membres de la Corporació i l’eliminació de la paga extra de Nadal als alts càrrecs de l’Ajuntament.


12. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 10:20