Ple del mes d'octubre de 2021

Caràcter: Ordinària

Data: 28 d'octubre de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

 

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió de data 30 de setembre de 2021.

2.- Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.

3.- Aprovació de la xifra oficial del padró a 1 de gener de 2021.

4.- Proposta de nomenament de jutge de pau titular.

5.- Aprovació inicial de la memòria justificativa per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

6.- Aprovació del conveni de col.laboració i delegació de competències amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel FEDER.

7.- Donar compte de l'Informe resum anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020.

8.- Donar compte del decrets dictats en el mes de setembre de 2021.

9.- Precs i preguntes.

 

Aprovació de punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió de data 30 de setembre de 2021.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2.- Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2022.

Després de l'anul·lació d'una part de la llei sobre l’impost de la plusvàlua per part del Tribunal Constitucional, el Ple ha acordat deixar sobre la taula l'aprovació del Pressupost 2022 i porta-lo a la sessió del 25 de novembre un cop es conegui com l'Ajuntament haurà de fer a partir d'ara aquest càlcul.

3.- Aprovació de la xifra oficial del padró a 1 de gener de 2021.

El ple aprova la xifra oficial del padró a 1 de gener de 2021 que és de 9.075 habitants.

4.- Proposta de nomenament de jutge de pau titular.

Després de convocar el concurs per a l'elecció de Jutge de Pau, el ple aprova per unanimitat l'única candidatura presentada i nomena, novament, a Carles Amorós i Boquet com a Jutge de Pau titular de Vilassar de Dalt.

5.- Aprovació inicial de la memòria justificativa per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

S'aprova inicialment la memòria per la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens per contenir i moderar els preus del lloguer.
El punt s'aprova amb els 8 vots a favor d'ARA Vilassar, de la CUP i el PSC; i els 5 en contra de Junts per Vilassar i el Regidor no adscrit.

6.- Aprovació del conveni de col.laboració i delegació de competències amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel FEDER.

Aquest punt es deixa sobre la taula per acabar de tractar-lo amb el Consell Comarcal del Maresme.

7.- Donar compte de l'Informe resum anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020.

8.- Donar compte del decrets dictats en el mes de setembre de 2021.

9.- Precs i preguntes.

Resum del ple

El ple del mes d'octubre ha començat amb l’aprovació per unanimitat de tot el plenari de l’acta de la darrera sessió ordinària, la del 30 de setembre de 2021. Un cop aprovada l’acta, l'equip de govern havia de presentar el Pressupost per l'any 2022, però davant de l'anul·lació d'una part de la llei sobre l’impost de la plusvàlua per part del Tribunal Constitucional, el Ple ha acordat deixar sobre la taula la presentació del Pressupost 2022. Es tractarà a la sessió del 25 de novembre un cop es conegui com l'Ajuntament haurà de fer a partir d'ara aquest càlcul. Tanmateix, l'alcaldessa ha confirmat que tot i el retard, el document haurà d'estar aprovat a gener del 2022.

En un altre ordre de coses, el ple ha aprovat la xifra oficial del padró a 1 de gener de 2021 que és de 9.075 habitants. També amb el consens de tot el plenari, s'ha aprovat l'única candidatura presentada a Jutge/jutgessa de Pau i s'ha nomenat novament al senyor Carles Amorós i Boquet com a Jutge de Pau titular de Vilassar de Dalt.

Un altre dels punts de l'ordre del dia, ha estat l'aprovació inicial de la memòria per la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens per contenir i moderar els preus del lloguer. El punt ha tingut el suport d'ARA Vilassar, de la CUP i el PSC; i s'hi han mostrat contraris Junts per Vilassar i el Regidor no adscrit.

El darrer punt s'ha deixat sobre la taula. Un punt que tracta sobre el conveni de col.laboració i delegació de competències amb el Consell Comarcal del Maresme pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel FEDER. Es tornarà al portar a ple després d'acabar de tractar-lo amb el Consell Comarcal del Maresme.

El Pla ha tancat, com és habitual amb els precs i preguntes i les preguntes de la ciutadania.

Vídeos

Ple ordinari de 28/10/2021

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2022 13:01