Ple del mes d'octubre del 2020

Caràcter: Ordinària
Data: 29 d'octubre del 2020
Hora: 20 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2020 i de l'extraordinària i urgent d'1 d'octubre de 2020.
2.- Aprovació del model control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.
3.- Aprovació del Compte General relatiu a l'exercici 2019
4.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l'exercici 2021
5.- Aprovació de la  xifra oficial de població 2020.
6.- Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal•lacions i obres (OMAJ2020000021).
7.- Moció per establir condicions bàsiques per als convenis amb subvenció finalista entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i entitats culturals.
8.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2020.
9.- Donar compte dels decrets dictats al mes de setembre 2020.
10.- Precs i preguntes.

El Ple del mes d'octubre ha servit per tractar principalment temes econòmics. En primer lloc, s'ha aprovat el model de control intern de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora. Una moció que ha estat aprovada amb 12 vots a favor d'ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i 1 vot en contra del regidor no adscrit. En aquest sentit, el Ple ha donat el vist-i-plau al Compte General relatiu a l'exercici 2019. Ho ha fet amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 5 abstencions de Junts per Vilassar i la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit. I també, s'ha fet el primer pas, per aprovar els Pressupostos per l'exercici 2021 de 12.826.535,34 €. Un aprovació inical que ha tingut els vots de suport d'ARA Vilassar i Junts per Vilassar, 2 abstencions de la CUP i 3 vots en contra de PSC i el regidor no adscrit.

D'altra banda i per tancar l'ordre del dia, s'ha aprovat la xifra oficial de població a data 1 de gener de 2020 que és de 9.043 habitants.

 

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2020 i de l'extraordinària i urgent d'1 d'octubre de 2020.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació del model control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.
El punt s'aprova amb 12 vots a favor (ARA Vilassar, Junts per Vilassar, CUP i PSC i el vot en contra del regidor no adscrit.

3.- Aprovació del Compte General relatiu a l'exercici 2019
S'aprova el Compte General amb 7 vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 5 abstencions de Junts per Vilassar i la CUP i el vot en contra del regidor no adscrit.

4.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l'exercici 2021.
El Ple aprova inicialment un pressupost de 12.826.535,34 eur. amb 8 vots a favor d'ARA Vilassar i Junts per Vilassar, 2 abstencions de la CUP i 3 vots en contra de PSC i el regidor no adscrit.

5.- Aprovació de la  xifra oficial de població 2020.
La xifra oficial de població a data 1 de gener de 2020 és de 9.043 habitants. El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6.- Reconeixement de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres relativa a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions i obres (OMAJ2020000021).
S'aprova la moció per unanimitat.

7.- Moció per establir condicions bàsiques per als convenis amb subvenció finalista entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i entitats culturals.
Aquest punt es deixa sobre la taula per tractar-lo en el proper ple.

8.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2020.
9.- Donar compte dels decrets dictats al mes de setembre 2020.
10.- Precs i preguntes.

Vídeos

Ple ordinari del mes d'octubre

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-03-2021 10:40