Ple extraordinari del mes de juliol 2019

Caràcter: Extraordinari
Data: 4 de juliol de 2019
Hora: 20 h
Lloc: sala de Plens

Ordre del dia

1- Composició de la Comissió Informativa d'Assumptes Plenaris (CIAP), de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d'aquests grups Municipals.

2- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

3- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions per a la resta de l'any 2019.

4- Donar compte del Decret relatiu al cartipàs municipal

Aprovació dels punts

1- Composició de la Comissió Informativa d'Assumptes Plenaris (CIAP), de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d'aquests grups Municipals.

El Ple designa els membres que formaran part de la Comissió Informativa, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus.

Composició òrgans

Fitxer: _Composicio_de_la_Comissio_Informativa_dAssumptes_Plenaris___CIAP___de_la_Comissio_Especial_de_Comptes___CEC___dels_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 35,64 kB

 

2- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

La moció s'aprova amb 7 vots a favor d'ARA Vilassar i la CUP i els 6 vots en contra de Junts per Vilassar i el PSC.

Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2019-2023 han estat assignades per acord de Ple de data 4 de juliol de 2019. Els principals punts de l’acord són:

Carola Llauró Satre
Alcaldessa
Dedicació exclusiva (100%)
Retribució bruta anual de 37.026,41 euros.
Alta a la Seguretat Social.  

Benet Oliva Ricós
Regidor

Dedicació parcial (68,84%)
Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Sergi Igual Molina
Regidor i segon tintent d'alcalde

Dedicació parcial (64%)
Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Mireia Durany Calvo
Regidora
Dedicació parcial (64%)
Retribució bruta anual de 13.599,97 euros.
Alta a la Seguretat Social.

Carme Tearrades Saborit
Regidora i primera tinent d'alcalde

Dedicació parcial (64%)
Règim d'indemnitzacions per assitència al Ple (300 euros), a sessions extraordinàries del Ple (75 euros), a la Comissió Informativa (75 euros), la Junta de Govern (300 euros).

Els tinents d’alcalde, a més de desenvolupar les seves regidories delegades, també exerceixen les funcions de substitució d’Alcaldia en cas de vacances, absència o indisposició.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions és el següent:

  • Per assistència a les sessions ordinàries de Ple (mensuals): 300 euros
  • Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General (mensuals): 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (quinzenals): 300 euros.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (semestrals): 75 euros.


Percebran aquesta dotació econòmica la regidora de l’equip de govern, Carme Terrades Saborit  i els regidors i regidores a l’oposició. 

3- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions per a la resta de l'any 2019.

S'aprova per unanimitat el calendari de sessions.

Calendari de sessions

Fitxer: Calendari_sessions.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 390,36 kB


4- Donar compte del Decret relatiu al cartipàs municipal

S’estableix el règim de dedicació dels membres del govern i les diferents regidories que n’assumeixen:

  • Carola Llauró, temps complet (100%): Alcaldia, Organització Municipal i Cultura.
  • Benet Oliva, temps parcial (68%): Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana i Comerç, Turisme i Promoció.
  • Carme Terradas, temps parcial (64%): Atenció Social, Educació, Cicles de Vida i Esports.
  • Sergi Igual, temps parcial (64%): Hisenda, Festes, Serveis i Municipalitzacions.
  • Mireia Durany, temps parcial (64%): Eficiència energètica, Espai Públic i Mobilitat, Feminisme, Igualtat i Participació.

Decret del cartipas

Fitxer: Donar_compte_dels_decrets_del_cartipas.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 15
Mida: 666,04 kB

 

Documents

Acta ple extraordinari juliol

Fitxer: ACTA_DE_PLE_DE_04072019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 30
Mida: 3,89 MB

 

Fitxers de so

1- Composició de la Comissió Informativa d'Assumptes Plenaris (CIAP), de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d'aquests grups Municipals.

 

2- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

 

3- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions per a la resta de l'any 2019.

 

4- Donar compte del Decret relatiu al cartipàs municipal

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:14