Ple extraordinari setembre 2013

Caràcter: Extraordinària i urgent.
Data: 3 de setembre de 2013.
Hora: 13.30h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia
1.Declaració d’urgència de la sessió.
2. Resolució sobre la petició de suspensió de l’acord de Ple de data 27 de juny de 2013, de reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal, Viserma, Serveis i Manteniments, S.L.U amb Bankia SA i atorgament de Comfort Letter; formulada en el recurs de reposició presentat per CEV en data 30 de juliol de 2013.
3.Resolució del recurs de reposició presentat per CEV contra l’acord de Ple de data 27 de juny de 2013, de reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal, Viserma, Serveis i Manteniments, S.L.U amb Bankia SA i atorgament de Comfort Letter.

Aprovació dels punts

1. Declaració d’urgència de la sessió.
S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

2. Resolució sobre la petició de suspensió de l’acord de Ple de data 27 de juny de 2013, de reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal, Viserma, Serveis i Manteniments, S.L.U amb Bankia SA i atorgament de Comfort Letter; formulada en el recurs de reposició presentat per CEV en data 30 de juliol de 2013.
Es rebutja la petició amb els 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i els 5 vots en contra de CiU i CEV.

3.Resolució del recurs de reposició presentat per CEV contra l’acord de Ple de data 27 de juny de 2013, de reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal, Viserma, Serveis i Manteniments, S.L.U amb Bankia SA i atorgament de Comfort Letter.
Es resol el recurs amb els 7 vots a favor de GEVD, OxV, ERC i PSC i els 5 vots en contra de CiU i CEV.

La regidora del PP, Laura Julià no assisteix al plenari. 

Fitxers de so

1.Declaració d’urgència de la sessió.

2. Resolució sobre la petició de suspensió de l’acord de Ple de data 27 de juny de 2013, de reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal, Viserma, Serveis i Manteniments, S.L.U amb Bankia SA i atorgament de Comfort Letter; formulada en el recurs de reposició presentat per CEV en data 30 de juliol de 2013.

3.Resolució del recurs de reposició presentat per CEV contra l’acord de Ple de data 27 de juny de 2013, de reestructuració del deute de la Societat Mercantil Municipal, Viserma, Serveis i Manteniments, S.L.U amb Bankia SA i atorgament de Comfort Letter.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 09:48