Ple ordinari del mes de desembre de 2016

Caràcter: Ordinària.
Data: 22 de desembre de 2016
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de setembre i de 27 d’octubre de 2016.
2. Adquisició directa de béns i drets del sector Vallmorena II de Vilassar de Dalt
3. Adquisició directa de l’equipament “Nau de serveis Can Robinat”, emplaçada al carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt.
4. Proposta de resolució al recurs de reposició interposat pel grup municipal de CIU contra l’acord del ple de data 27-10-2016 d’aprovació del pla de viabilitat econòmica i financera del grup municipal.
5. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació dels dies 10, 17 i 24 de novembre de 2016 i 1 de desembre de 2016.
6. Aprovació del calendari de sessions per al 2017.
7. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2015.
8.Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.
9. Donar compte de la moció del Ple de la Diputació de Barcelona en suport a l’alcaldessa de Berga i a la resta de càrrecs electes afectats
10. Assabentar dels decrets d’alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de setembre i de 27 d’octubre de 2016.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Adquisició directa de béns i drets del sector Vallmorena II de Vilassar de Dalt
S'aprova el punt amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i 3 vots en contra (CiU i PP)*.

3. Adquisició directa de l’equipament “Nau de serveis Can Robinat”, emplaçada al carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt.
S'aprova el punt amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i 3 vots en contra (CiU i PP).

4. Proposta de resolució al recurs de reposició interposat pel grup municipal de CIU contra l’acord del ple de data 27-10-2016 d’aprovació del pla de viabilitat econòmica i financera del grup municipal.
Es desestima el recurs amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC), 2 abstencions (CUP) i 3 vots en contra (CiU i PP).

5. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació dels dies 10, 17 i 24 de novembre de 2016 i 1 de desembre de 2016.
El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups. 

6. Aprovació del calendari de sessions per al 2017.
S'aprova el calendari per unanimitat. 

7. Resolució d’al·legacions i aprovació del Compte General de 2015.
El Compte General s'aprova amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC), 3 abstencions (CUP i PP) i 2 vots en contra (CiU).

8. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.
Aquest punt es deixa sobre la taula i es tractarà en un ple extraordinari el proper 27 de desembre. 

Punt d'urgència: Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals de 2017
S'aproven definitivament les Ordenances Fiscals amb 7 vots a favor (ARA Vilassar i PSC) i 6 vots en contra de CiU, CUP i PP. 

9. Donar compte de la moció del Ple de la Diputació de Barcelona en suport a l’alcaldessa de Berga i a la resta de càrrecs electes afectats
10. Assabentar dels decrets d’alcaldia.
11. Precs i preguntes.

*La regidora Maria Lluïsa Ruhí excusa la seva assistència al ple. 

Documents

Acta ple desembre

Fitxer: ACTA_PLE_DESEMBRE_22122016_ORDINARI_DEFINITIVA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 109
Mida: 1,28 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de setembre i de 27 d’octubre de 2016.

 

2. Adquisició directa de béns i drets del sector Vallmorena II de Vilassar de Dalt.


3. Adquisició directa de l’equipament “Nau de serveis Can Robinat”, emplaçada al carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt.

4. Proposta de resolució al recurs de reposició interposat pel grup municipal de CIU contra l’acord del ple de data 27-10-2016 d’aprovació del pla de viabilitat econòmica i financera del grup municipal.

 

5. Modificacions de l’Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral) per incorporar els acords assolits en la Mesa de Negociació dels dies 10, 17 i 24 de novembre de 2016 i 1 de desembre de 2016.

 

6. Aprovació del calendari de sessions per al 2017.

 

7. Resolució d’al·legacions i aprovació del Compte General de 2015.

 

8. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.

 

9. Donar compte de la moció del Ple de la Diputació de Barcelona en suport a l’alcaldessa de Berga i a la resta de càrrecs electes afectats

 

10. Assabentar dels decrets d’alcaldia.
11. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2021 12:07