Ple ordinari del mes de desembre de 2018

Caràcter: Ordinària
Data: 18 de desembre de 2018
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de Plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de setembre i 25 d´octubre i de l´extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2018.
2. Presa de possessió de la regidora, Carme Terradas Saborit.
3. Modificació dels representants de la corporació als òrgans col·legiats.
4. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals que han de regir al llarg de l´exercici 2019.
5. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l´ampliació del parc d´habitatge social a Vilassar.
6. Donar compte de l´informe de morositat del tercer trimestre de 2018.
7. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de setembre i 25 d´octubre i de l´extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2018.

S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups. 

2. Presa de possessió de la regidora, Carme Terradas Saborit.
3. Modificació dels representants de la corporació als òrgans col·legiats.
S'aprova la modificació amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, CUP, PP i PSC) i 2 abstencions (PDeCAT).

4. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals que han de regir al llarg de l´exercici 2019.

S'aproven definitivament les ordenances fiscals del 2019 amb 7 vots a favor (ARA Vilassar) i 5 vots en contra (PDeCAT, CUP, PP) i una abstenció (PSC).

5. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l´ampliació del parc d´habitatge social a Vilassar.
La moció s'aprova amb 10 vots a favor (ARA Vilassar,  CUP i PSC), 3 abstencions (PDeCAT i PP).


6. Donar compte de l´informe de morositat del tercer trimestre de 2018.
7. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple desembre 2018

Fitxer: ACTA_18122018_SIGNADA_MARIA_ALCALDE.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 85
Mida: 811,27 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de setembre i 25 d´octubre i de l´extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2018.

 

2. Presa de possessió de la regidora, Carme Terradas Saborit.

 

3. Modificació dels representants de la corporació als òrgans col·legiats.

 

4. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals que han de regir al llarg de l´exercici 2019.

 

5. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l´ampliació del parc d´habitatge social a Vilassar.

 

6. Donar compte de l´informe de morositat del tercer trimestre de 2018.

7. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
8. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:30