Ple ordinari del mes de maig 2018

Caràcter: Ordinària
Data: 31 de maig de 2018
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2018 i de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2018.
2. Modificació puntual de la RLLT del lloc de tresorer/a.
3. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides i colònies escolars de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2018-2019.
4. Ratificació de les bases i aprovació del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018.
5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia.
6. Modificació del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2018, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número 12_2018.
7. Aprovació inicial de la Modificació puntual número 5 del POUM de Vilassar de Dalt, per a l'establiment dels sistemes d'habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com a sistemes d'equipaments comunitaris.
8. Moció en suport al professorat de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta l'Assemblea de professorat d'El Palau” i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca.
9. Moció de la CUP Vilassar per tal de denunciar la sentència del cas “La Manada”.
10. Informe respecte l'aprovació del “Pla Local d'Infància i Adolescència (2018-2021)"
11. Informe respecte l'aprovació del “Programa d'actuació municipal d'habitatge”
12. Informe respecte l'aprovació del “Programa d'inspecció d'habitatges buits i de qualitat del parc d'habitatges 2018-2019” 
13. Donar compte de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya (sessió ordinària de 10 de maig de 2018) per la que es resol denegar la modificació de tarifes de subministrament d'aigua al municipi de Vilassar de Dalt, i de l'informe tècnic de la secretària de la Comissió de Preus de Catalunya de 7 de maig de 2018.
14. Donar compte de l'aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona de la moció presentada pels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Convergència i Unió i CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.
15. Donar compte de l'informe de morositat del 1r trimestre de 2018 de l'Ajuntament, de l'organisme autònom Museu Arxiu Municipal, del consorci Centre Teatral i Cultural La Massa, i de la societat mercantil pública VISERMA, SLU.
16. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.
17. Sobrevinguts.
18. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2018 i de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2018.
S'aproven les actes per unanimitat de tots els grups.

2. Modificació puntual de la RLLT del lloc de tresorer/a.
La modificació s'aprova amb 11 vots a favor (ARA, CUP, PP i PSC) i 2 abstencions (PDeCAT).

3. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides i colònies escolars de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2018-2019.
S'aproven les bases per unanimitat de tots els grups. 

4. Ratificació de les bases i aprovació del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018.
Les bases s'aproven amb els vots a favor dels 13 regidors. 

5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia.
S'aprova el punt per unanimitat. 

6. Modificació del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2018, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número 12_2018.
El punt s'aprova amb 10 vots a favor (ARA, CUP i PSC), 1 abstenció (PP) i 2 vots en contra (PDeCAT).

7. Aprovació inicial de la Modificació puntual número 5 del POUM de Vilassar de Dalt, per a l'establiment dels sistemes d'habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com a sistemes d'equipaments comunitaris.
S'aprova la modificació amb 7 vots a favor (ARA), 4 abstencions (CUP, PP i PSC) i 2 vots en contra (PDeCAT).

8. Moció en suport al professorat de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta l'Assemblea de professorat d'El Palau” i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca.
S'aprova la moció amb 12 vots a favor (ARA, PDeCAT, CUP i PSC) i un vot en contra (PP).

9. Moció de la CUP Vilassar per tal de denunciar la sentència del cas “La Manada”.
La moció s'aprova amb 12 vots a favor de CUP, ARA Vilassar, PDeCAT i PSC i una abstenció del PP. 

10. Informe respecte l'aprovació del “Pla Local d'Infància i Adolescència (2018-2021)"
11. Informe respecte l'aprovació del “Programa d'actuació municipal d'habitatge”
12. Informe respecte l'aprovació del “Programa d'inspecció d'habitatges buits i de qualitat del parc d'habitatges 2018-2019” 
13. Donar compte de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya (sessió ordinària de 10 de maig de 2018) per la que es resol denegar la modificació de tarifes de subministrament d'aigua al municipi de Vilassar de Dalt, i de l'informe tècnic de la secretària de la Comissió de Preus de Catalunya de 7 de maig de 2018.
14. Donar compte de l'aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona de la moció presentada pels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Convergència i Unió i CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.
15. Donar compte de l'informe de morositat del 1r trimestre de 2018 de l'Ajuntament, de l'organisme autònom Museu Arxiu Municipal, del consorci Centre Teatral i Cultural La Massa, i de la societat mercantil pública VISERMA, SLU.
16. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.
17. Sobrevinguts.
18. Precs i preguntes.

Documents

Acte ple maig

Fitxer: acta_ple_31052018.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 72
Mida: 10,15 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2018 i de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2018.

 

2. Modificació puntual de la RLLT del lloc de tresorer/a.

 

3. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per fer la concessió d'ajuts individuals de sortides i colònies escolars de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2018-2019.

 

4. Ratificació de les bases i aprovació del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018.

 

5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia.

 

6. Modificació del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2018, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número 12_2018.

 

7. Aprovació inicial de la Modificació puntual número 5 del POUM de Vilassar de Dalt, per a l'establiment dels sistemes d'habitatge dotacional públic en dues parcel·les qualificades com a sistemes d'equipaments comunitaris.

 

8. Moció en suport al professorat de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta l'Assemblea de professorat d'El Palau” i la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca.

 

9. Moció de la CUP Vilassar per tal de denunciar la sentència del cas “La Manada”.

 

10. Informe respecte l'aprovació del “Pla Local d'Infància i Adolescència (2018-2021)"

11. Informe respecte l'aprovació del “Programa d'actuació municipal d'habitatge”
12. Informe respecte l'aprovació del “Programa d'inspecció d'habitatges buits i de qualitat del parc d'habitatges 2018-2019”

 

13. Donar compte de l'acord de la Comissió de Preus de Catalunya (sessió ordinària de 10 de maig de 2018) per la que es resol denegar la modificació de tarifes de subministrament d'aigua al municipi de Vilassar de Dalt, i de l'informe tècnic de la secretària de la Comissió de Preus de Catalunya de 7 de maig de 2018.
14. Donar compte de l'aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona de la moció presentada pels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Convergència i Unió i CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.
15. Donar compte de l'informe de morositat del 1r trimestre de 2018 de l'Ajuntament, de l'organisme autònom Museu Arxiu Municipal, del consorci Centre Teatral i Cultural La Massa, i de la societat mercantil pública VISERMA, SLU.
16. Assabentar dels decrets d'Alcaldia.
17. Sobrevinguts.

 

18. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:42