Ple ordinari del mes de març 2017

Caràcter: Ordinària.
Data: 30 de març de 2017
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

Ordre del dia

1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDECAT, contra l´acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
2. Reconeixement de la bonificació a l´Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres a la residència de Torremar.
3. Instar a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació  del Pla Parcial del sector I Matagalls de Vilassar de Dalt.
4. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. Moció d´adhesió a la Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària.
6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l´estudi de la remunicipalització de la gestió de l´aigua.
7. Moció del grup municipal del PSC relativa  a la plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d´acord amb allò que preveu l´article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.
8. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
9. Donar compte de l´autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les tarifes de taxi 2017.
10. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona relatius al POUM.
11. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDECAT, contra l´acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, l'abstenció de la CUP, i 3 vots en contra de CiU i PP.

2. Reconeixement de la bonificació a l´Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres a la residència de Torremar.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

3. Instar a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació  del Pla Parcial del sector I Matagalls de Vilassar de Dalt.
La moció s'aprova amb els 10 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC i els 3 abstencions de PDeCAT i PP.

4. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

5. Moció d´adhesió a la Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària.
Més informació:
 http://mess.cat/
La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l´estudi de la remunicipalització de la gestió de l´aigua.
Per debatre el futur d'aquesta moció s'ha creat una comissió que estudiarà la proposta de la remunicipalització de l'aigua. 
La votació es tanca amb 9 abstencions dels grups ARA Vilassar, PP i PSC, i 4 vots a favor de la CUP i PDeCAT. 

7. Moció del grup municipal del PSC relativa  a la plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d´acord amb allò que preveu l´article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.
La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, PDeCAT, PP i PSC i 2 abstencions de la CUP.

- Moció d'urgència: Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de beques per a casals d'estiu i colònies escolars.
La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, PDeCAT, PP i PSC, i 2 abstencions de la CUP.
 
8. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
9. Donar compte de l´autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les tarifes de taxi 2017.
10. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona relatius al POUM.
11. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple març

Fitxer: ACTA_PLE_MARC_2017.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 55
Mida: 356,7 kB

Fitxers de so

1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDECAT, contra l´acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.

 

2. Reconeixement de la bonificació a l´Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres a la residència de Torremar.

 

3. Instar a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació  del Pla Parcial del sector I Matagalls de Vilassar de Dalt.

 

4. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

5. Moció d´adhesió a la Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària.

 

6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l´estudi de la remunicipalització de la gestió de l´aigua.

 

7. Moció del grup municipal del PSC relativa  a la plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d´acord amb allò que preveu l´article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.

 

8. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.

 

9. Donar compte de l´autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les tarifes de taxi 2017.

10. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona relatius al POUM.

 

11. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
12. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 19:11