Ple ordinari del mes de març 2018

Caràcter: Ordinària.
Data: 28 de març de 2018.
Hora: 20.00h.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2018.
2. Modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit.
3. Aprovació inicial del Reglament del Registre d’Entitats de Vilassar de Dalt.
4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Policia Local.
5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per l’ús esportiu a la reserva d’equipament al Camp dels Hermanos (c/ Cadí, 10- Av. Comtal, 27 bis).
6. Aprovació de les festes locals per a l’any 2019.
7. Moció del grup municipal de la CUP Vilassar per modificació de crèdit del pressupost 2018.
8. Moció del grup municipal socialista de modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’Animals de companyia.
9. Moció dels grups municipals d’Ara Vilassar i la CUP per retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
10. Donar compte de l’informe anual de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de desembre de 2016 (Quart trimestre).
11. Donar compte de l’informe anual de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de desembre de 2017 (Quart trimestre).
12. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2017.
13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 2018AJUN000209, 2018TEA000002 i 2018MUSE000001, de data 1 de març de 2018, de liquidació del pressupost 2017.
14. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.
15. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2018.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups municipals.

2. Modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit.
La modificació de crèdit s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 3 abstencions de la CUP i el PP i 2 vots en contra del PDeCAT.

3. Aprovació inicial del Reglament del Registre d’Entitats de Vilassar de Dalt.
S'aprova el Registre d'Entitats amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, 3 abstencions de la CUP i el PP i 2 vots en contra del PDeCAT.

4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Policia Local.
S'aprova definitivament el Reglament de la Policia Local amb els vots de favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC, i els vots en contra del PDeCAT i el PP.

5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per l’ús esportiu a la reserva d’equipament al Camp dels Hermanos (c/ Cadí, 10- Av. Comtal, 27 bis).
S'aprova el Pla especial del Camp dels Hermanos amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC, els vots en contra del PDeCAT i l'abstenció del PP.

6. Aprovació de les festes locals per a l’any 2019.
El Ple aprova el 29 d'abril (Festa Major dels Sants Màrtirs) i el 10 de juny (Segona Pasqua) com a festes locals del 2019.

7. Moció del grup municipal de la CUP Vilassar per modificació de crèdit del pressupost 2018.
El Ple desestima la moció presentada per la CUP en la qual proposa rebaixar el crèdit destinat al Festival Revela-T i destinar-lo a altres partides municipals. La moció es rebutja amb els vots en contra d'ARA Vilassar, PDeCAT, PP i PSC i els 2 vots a favor de la CUP.

8. Moció del grup municipal socialista de modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’Animals de companyia.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups municipals.

9. Moció dels grups municipals d’Ara Vilassar i la CUP per retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
S'aprova la moció amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PDeCAT, l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP

10. Donar compte de l’informe anual de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de desembre de 2016 (Quart trimestre).

11. Donar compte de l’informe anual de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de desembre de 2017 (Quart trimestre).

12. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2017.

13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 2018AJUN000209, 2018TEA000002 i 2018MUSE000001, de data 1 de març de 2018, de liquidació del pressupost 2017.

14. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.

Punts sobrevinguts:

- Moció en defensa del model d'Escola Catalana.
La moció s'aprova amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PP.

-Moció per exigir la llibertat de tots els presos polítics i exiliats catalans.
La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PDeCAT, l'abstenció del PSC i el vot en contra del PP.
 15. Precs i preguntes.

Documents

Acta ple març 2018

Fitxer: acta_ple_28032018.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 90
Mida: 13,66 MB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2018.2. Modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit.3. Aprovació inicial del Reglament del Registre d’Entitats de Vilassar de Dalt.4. Resolució d'al•legacions i aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Policia Local.5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per l’ús esportiu a la reserva d’equipament al Camp dels Hermanos (c/ Cadí, 10- Av. Comtal, 27 bis).6. Aprovació de les festes locals per a l’any 2019.7. Moció del grup municipal de la CUP Vilassar per modificació de crèdit del pressupost 2018.8. Moció del grup municipal socialista de modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’Animals de companyia.9. Moció dels grups municipals d’Ara Vilassar i la CUP per retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.


 

- Moció d'urgència: Moció en defensa del model d'Escola Catalana.

- Moció d'urgència: Moció per exigir la llibertat de tots els presos polítics i exiliats catalans.

 

10. Donar compte de l’informe anual de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de desembre de 2016 (Quart trimestre).
11. Donar compte de l’informe anual de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de desembre de 2017 (Quart trimestre).
12. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2017.
13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 2018AJUN000209, 2018TEA000002 i 2018MUSE000001, de data 1 de març de 2018, de liquidació del pressupost 2017.
14. Assabentar dels decrets d’Alcaldia.15. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-12-2020 18:49