Ple ordinari del mes de setembre de 2015

Dia: 24 de setembre de 2015
Hora: 8 del vespre
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Caràcter: ordinària

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 2 de juliol de 2015 i de l’extraordinària d’1 de setembre de 2015.
2. Execució de l'Acord Plenari de data 23 d'abril de 2015 de dissolució de l'Organisme Autònom Local de l'Emissora Municipal.
3. Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2015, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número 12/2015.
4. Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per a l’aplicació del superàvit pressupostari aflorat en la liquidació del pressupost de 2014 i aplicació a les diferents destinacions que es determinen.
5. Aprovació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament, que inclou els seus organismes autònoms.
6. Aprovació definitiva de l'ordenança sobre comunicació prèvia d'obres, amb les modificacions introduïdes d'ofici.
7. Nomenament dels representants de la Corporació a diferents òrgans.
8. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
9. Moció que presenta la CUP en nom de la Plataforma Ciutadana “Preservem el litoral” sobre la necessitat d’un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges.
10. Moció de reconeixement del caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre.
11. Moció del grup del PP per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya.
12. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 2 de juliol de 2015 i de l’extraordinària d’1 de setembre de 2015.
S'aprova el punt per unanimitat.

2. Execució de l'Acord Plenari de data 23 d'abril de 2015 de dissolució de l'Organisme Autònom Local de l'Emissora Municipal.
S'aprova amb els 10 vots a favor d'Ara Vilassar, la CUP i PSC i les 3 abstencions de CIU i PP.

3. Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2015, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número 12/2015.
S'aprova la modificació del pressupost amb 8 vots a favor d'Ara Vilassar i el PSC, i 5 vots en contra de CIU, la CUP i PP. 

4. Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per a l’aplicació del superàvit pressupostari aflorat en la liquidació del pressupost de 2014 i aplicació a les diferents destinacions que es determinen.
S'aprova la modificació del pressupost amb 10 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC, i 3 vots en contra de CIU i PP. 

5. Aprovació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament, que inclou els seus organismes autònoms.
S'aprova l'inventari amb els 10 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC, i les 3 abstencions de CIU i PP.

6. Aprovació definitiva de l'ordenança sobre comunicació prèvia d'obres, amb les modificacions introduïdes d'ofici.
La moció s'aprova amb els vots a favor de tots els grups a excepció del PP que s'abstè.

7. Nomenament dels representants de la Corporació a diferents òrgans.
S'aprova el nomenament de representants per unanimitat.

8. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
Tots els grup municipals donen suport a la moció.
 
9. Moció que presenta la CUP en nom de la Plataforma Ciutadana “Preservem el litoral” sobre la necessitat d’un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges.
Tots els grup municipals, a excepció del PP, donen suport a la moció.

10. Moció de reconeixement del caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre.
Tots els grup municipals, a excepció del PP i PSC, donen suport a la moció.

11. Moció del grup del PP per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya.
Tots els grup del ple rebutgen la moció defensada pel PP.

12. Moció d'urgència: nomenar els membres del Consell Rector del Museu.
S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

 

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 2 de juliol de 2015 i de l’extraordinària d’1 de setembre de 2015.


2. Execució de l'Acord Plenari de data 23 d'abril de 2015 de dissolució de l'Organisme Autònom Local de l'Emissora Municipal.

 


3. Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2015, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número 12/2015.

 


4. Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015, per a l’aplicació del superàvit pressupostari aflorat en la liquidació del pressupost de 2014 i aplicació a les diferents destinacions que es determinen.

 


5. Aprovació de l'inventari general de béns i drets de l’Ajuntament, que inclou els seus organismes autònoms.

 


6. Aprovació definitiva de l'ordenança sobre comunicació prèvia d'obres, amb les modificacions introduïdes d'ofici.

 


7. Nomenament dels representants de la Corporació a diferents òrgans.

 


8. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

 


9. Moció que presenta la CUP en nom de la Plataforma Ciutadana “Preservem el litoral” sobre la necessitat d’un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges.

 


10. Moció de reconeixement del caràcter plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre.

 


11. Moció del grup del PP per a la defensa de l’estat de dret i la cohesió d’Espanya.

 


12. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
13. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:41