Ple ordinari del mes d'octubre de 2015

Dia: 29 d’octubre de 2015
Hora: 8 del vespre
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Caràcter: ordinària

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de juliol de 2015.
2. Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals de 2016.
3. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2014.
4. Sol•licitud de baixa de la Federació de Municipis de Catalunya.
5. Aprovació del Conveni marc de col•laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de seguretat viària, i de l’annex per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat viària per a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt .
6. Suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
7. Nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l’Institut Torremar.
8. Moció del PSC per no judicialitzar la política a Catalunya.
9. Moció del PSC amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes dels darrers mesos.
10. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de juliol de 2015.
S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2. Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals de 2016.
Es modifiquen les Ordenances Fiscals seguint les indicacions marcades pel Pla d'Ajust aprovat el 2014. En termes generals, l'augment mitjà de les taxes se situa al voltant del 2,5% i s'incorpora una taxa per llicència d'activitat d'apartaments turístics.

Les bonificacions es mantenen i se n'introdueixen a la taxa de Llar d'infants per a famílies monoparentals i una bonificació del 75% en les taxes a vehicles elèctrics i híbrids. A més, s'adapta l'ordenança de cessió d'espais i s'elimina la fiança per a entitats i associacions sense ànim de lucre.

Les ordenances s'aproven amb 7 vots a favor de l'equip de govern (ARA), 4 vots en contra de CiU i CUP i 2 abstencions de PSC i PP.

3. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2014.
Després de sotmetre's a informació pública durant el temps establert i sent informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes s'aprova definitivament el Compte General de 2014. Es desestimen les al·legacions del grup municipal de CiU.

El compte s'aprova definitivament amb 8 vots a favor (ARA i PSC), 2 abstencions (CUP) i 3 vots en contra (CiU i PP).

4. Sol•licitud de baixa de la Federació de Municipis de Catalunya.
Actualment, Vilassar de Dalt és soci de les dues associacions de municipis que presten serveis molt similars. L'Ajuntament opta en aquest cas per deixar de formar part de la Federació, de qui s'ha anat allunyat progressivament. 

S'aprova la moció amb 11 vots a favor d'ARA, CiU i CUP i 2 vots en contra de PP i PSC.

5. Aprovació del Conveni marc de col•laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de seguretat viària, i de l’annex per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat viària per a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Es proposa un conveni de col·laboració pel qual el Servei Català de Trànsit es compromet a realitzar aquest 2016 un Pla Local de Seguretat Viària sense cap cost per l'Ajuntament i que identifiqui els punts més perillosos i conflictius del poble i aporti indicacions per minimitzar riscos. L'Ajuntament es compromet a facilitar la informació d'accidents al terme municipal i a dur a terme les accions que proposi el pla.

S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

6. Suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
Moció presentada per ARA Vilassar i CiU com a suport als imputats pel procés participatiu del 9N.

La moció s'aprova amb 11 vots a favor (ARA, CiU i CUP) i 2 en contra (PP i PSC).

7. Nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l’Institut Torremar.
Es proposa Maria Lluïsa Ruhí, regidora de Serveis Socials, Educació i Benestar com a representant de l'Ajuntament.

S'aprova la proposta per unanimitat.

8. Moció del PSC per no judicialitzar la política a Catalunya.
Aquesta moció, presentada pel PSC, reclama l'obertura d'un procés de diàleg entre l'Estat i la Generalitat per l'encaix de Catalunya i Espanya, manifesta que la celebració del 9N no hauria de tenir conseqüències judicials i demana respecte per les actuacions de les institucions judicials.

La moció no s'aprova amb 12 vots en contra (ARA, CiU, CUP i PP) i 1 vot a favor del PSC.

9. Moció del PSC amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes dels darrers mesos.
La moció denuncia l'augment d'assassinats masclistes els darrers mesos al conjunt de l'Estat i proposa intensificar les actuacions de prevenció i atenció a les dones que pateixen maltractaments des de les institucions, especialment les municipals.

S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

10. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

Documents

Acte ple octubre 2015

Fitxer: ACTA_29_OCTUBRE_2015.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 42
Mida: 367,14 kB

Fitxers de so

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de juliol de 2015.

 


2. Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals de 2016.

 


3. Resolució d’al•legacions i aprovació del Compte General de 2014.

 


4. Sol•licitud de baixa de la Federació de Municipis de Catalunya.

 


5. Aprovació del Conveni marc de col•laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de seguretat viària, i de l’annex per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat viària per a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

 

6. Suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

 


7. Nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l’Institut Torremar.

 


8. Moció del PSC per no judicialitzar la política a Catalunya.

 


9. Moció del PSC amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes dels darrers mesos.

 

10. Assabentar dels Decrets d’Alcaldia.
11. Precs i preguntes.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2021 16:40