Ple ordinari del mes de gener 2023

Caràcter: Ordinària

Data: 26 de gener de 2023

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2022.

2.- Aprovació de l’acta de delimitació entre el municipi de Vilassar de Dalt i el municipi de Vilanova del Vallès.

3.- Aprovació de l’acta de delimitació entre el municipi de Vilassar de Dalt i el municipi de Cabrils.

4.- Aprovació i conformitat en relació a la garantia presentada a traves d’una hipoteca unilateral a favor de l’ajuntament de Vilassar de Dalt,  per garantir el 12% de les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic de Can Reig.

5.- Moció per demanar la garantia al dret a vot, actiu i passiu, de tota la ciutadania.

6.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2022.

7.- Precs i preguntes.

Aprovació dels punts

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2022.

S'aprova l'acta per unanimitat de tots els grups.

2.- Aprovació de l’acta de delimitació entre el municipi de Vilassar de Dalt i el municipi de Vilanova del Vallès.

El ple aprova la nova acta de delimitació entre el municipi de Vilassar de Dalt i el municipi de Vilanova del Vallès que representa una posada al dia d’aquesta delimitació per tal de donar compliment a l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. La delimitació ja es va aprovar per part de les representacions dels dos ajuntaments i l’Institut Cartogràfic de Catalunya per encàrrec de la Direcció general d’administració local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

S'aprova per unanimitat de tots els grups.

3.- Aprovació de l’acta de delimitació entre el municipi de Vilassar de Dalt i el municipi de Cabrils.

El ple aprova la nova acta de delimitació entre el municipi de Vilassar de Dalt i el municipi de Cabrils que representa una posada al dia d’aquesta delimitació per tal de donar compliment a l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. La delimitació ja es va aprovar per part de les representacions dels dos ajuntaments i l’Institut Cartogràfic de Catalunya per encàrrec de la Direcció general d’administració local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

S'aprova per unanimitat de tots els grups.

4.- Aprovació i conformitat en relació a la garantia presentada a traves d’una hipoteca unilateral a favor de l’ajuntament de Vilassar de Dalt,  per garantir el 12% de les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic de Can Reig.

El punt queda sobre la taula per tractar-lo al proper ple.

5.- Moció per demanar la garantia al dret a vot, actiu i passiu, de tota la ciutadania.

El ple debat una moció sobre el dret a vot, destacant que al voltant del 15 % de la població de Catalunya no té reconegut aquest dret a les eleccions municipals i proposant que cal treballar des del conjunt d'institucions per desvincular els drets de ciutadania de la nacionalitat, i fer de la ciutadania, un concepte més ampli, lligat a la residència i a la condició de ser persona.

Amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, CUP, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC), el ple aprova la moció per garantir el dret al vot actiu i passiu del conjunt de la ciutadania, independentment del seu origen, donant així compliment a l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 i per desvincular els drets de ciutadania de la nacionalitat. I, en tot cas, vincula-ho a la residència reconeguda mitjançant l'empadronament.

6.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2022.

7.- Precs i preguntes.

Resum del ple

El primer ple de l'any 2023 va començar puntualment a les 8 del vespre amb l'aprovació, per unanimitat, de l'acta de la sessió anterior. Els 13 regidors i regidores van aprovar, també per unanimitat, les delimitacions entre Vilassar de Dalt i els municipis de Cabrils i Vilanova del Vallès responent a una iniciativa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per tal de revisar i posar al dia les fites que marquen els límits entre els diferents termes municipals i per donar compliment a l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Les delimitacions ja es van aprovar per part de les representacions dels ajuntaments i l’Institut Cartogràfic de Catalunya per encàrrec de la Direcció general d’administració local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Després de deixar sobre la taula per ser tractat al proper ple el punt referent al Pla Parcial Urbanístic de can Reig, el plenari va debatre una moció presentada per Ara Vilassar i la CUP sobre el dret a vot, destacant que al voltant del 15 % de la població de Catalunya no té reconegut aquest dret a les eleccions municipals i proposant que cal treballar des del conjunt d'institucions per desvincular els drets de ciutadania de la nacionalitat, i fer de la ciutadania, un concepte més ampli, lligat a la residència i a la condició de ser persona. Amb 11 vots a favor (ARA Vilassar, CUP, Junts per Vilassar i el regidor no adscrit) i 2 abstencions (PSC), el ple va aprovar aquesta moció per garantir el dret al vot actiu i passiu del conjunt de la ciutadania, independentment del seu origen, donant així compliment a l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 i per desvincular els drets de ciutadania de la nacionalitat. I, en tot cas, vincula-ho a la residència reconeguda mitjançant l'empadronament.

La sessió va acabar amb els precs i preguntes dels regidors i regidores dels grups de l'oposició. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2023 08:52