Creació d'una borsa d'educadores o educadors per a l'Escola Bressol municipal i una borsa de monitores o monitors de menjador

  • Sistema de selecció: Concurs lliure.
  • Tipus de personal: Personal interí.
  • Observacions
  • Borsa d'educadors: Tècnica o tècnic superior en educació infantil o equivalent, mestra amb l'especialització en educació infantil, el grau universitari en educació infantil, o la doble titulació de grau d'Educació Infantil i Educació Primària.
  • Borsa de monitors: Estar en possessió del Carnet de Monitor de lleure i de manipulador d'aliments.
  • Data fi de presentació d'instàncies: 28 de novembre de 2018
  • Tramitació electrònica: https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/CdS.html