Procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de Tresorer/a de l'escala habilitat nacional de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilassar Dalt.

  • Sistema de selecció: Concurs d'accés lliure.
  • Titulació: Posseir alguna de les titulacions especificades al punt c) de la base 3a. Condicions d'admissió dels aspirants.
  • Tipus de personal: Funcionari interí.
  • Observacions

     Es convoca a les persones aspirants admeses no exemptes de la prova de català, el dia 11 de juliol de 2019 a les 10.00 hores per a la realització de la prova, aportant el DNI. a l’Edifici Can Pons (Camí de Can Pons, 21-27 08339 Vilassar de Dalt).