Procés selectiu per la cobertura de dues places d'Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball

 • Sistema de selecció: Concurs-oposició lliure.
 • Titulació: Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o sup.
 • Tipus de personal: Personal funcionari
 • NOTA INFORMATIVA:

  Es convoca als aspirants per a la realització del sisè exercici de la fase d'oposició: Proves Mèdiques, el dia 16 de desembre de 2019. 

  Lloc: Prevencontrol. Ronda de Sant Pere, 19-21, 7e 6ª 08010 de Barcelona.

  Fase de concurs: Obertura període presentació de mèrits.

  Es recorda que la data límit d'obtenció dels requisits i dels mèrits és el darrer dia de presentació de sol.licituds.

  Tramitació electrònica