Processos selectius per a la cobertura de diverses places vacants, mitjançant el sistema de concurs lliure a l'Empresa Municipal Viserma Serveis i Manteniment SLU.