Caràcter: Ordinària
Data: 26 de novembre del 2020
Hora: 20 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

">

Ple del mes de novembre 2020

Última revisió 24-11-2020 10:04
24/11/2020

Caràcter: Ordinària
Data: 26 de novembre del 2020
Hora: 20 h
Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2020.
 2. Presentació de l'informe de Defensa Ciutadana 2019.
 3. Adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals  de la Diputació de Barcelona en la seva vessant de Central de Serveis Tècnics.
 4. Moció de tots els grups i del regidor no adscrit, en defensa de la unitat de la llengua catalana.
 5. Aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic Can Reig,
 6. Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais d’us públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Vilassar de Dalt.
 7. Moció per establir i/o modificar les condicions bàsiques de les subvencions amb lliure concurrència i per als convenis amb subvenció directa i finalista entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i entitats culturals.
 8. Moció per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Vilassar de Dalt
 9. Aprovació de les bases del XXXVII Concurs Literari de Sant Jordi (2021)
 10. Donar compte dels Decrets del mes d'octubre de 2020.
 11. Precs i preguntes.

Et pot interessar